|  Suomi

Mordvan kustantamot

Nyt Mordvan tasavallassa kustannustoimintaa harrastavat:

Venäjän Federaation presidentin määräyksen mukaan vuonna 2012 juhlitaan mordvalaisten liittymisen Venäjän valtion muihin kansoihin 1000- vuotispäivä. Tätä tapahtumaa varten Mordvan kustantamo julkaisi albumit Mordva. Kiinteässä yhteydessä Venäjän kansoihin (tekijä E. M. Golubtschik, 2010) ja Lempi Venäjä ja Mordva (tekijät A. S. Luzgin, J. A. Mishanin, S. S. Markova ja L. N. Nazvanova, 2009). Krasnyj Oktjabr kirjapainossa ilmestyi kirja Venäjä ja mordvalaiset: yhteinen kohtalo, yhteinen juhla (tekijä A. Gluhov, 2010). Kirjat kuvaavat tasavallan ja mordvan kansan elämän tärkeimpiä tapahtumia, mordvalaisten kirjavaa ja omalaatuista kulttuuria, alueen taloutta. Kirjoissa on ainutlaatuisia valokuvia.

Mordvan seudun historia ja kulttuuri tiede- ja kustannnushankkeen puitteissa valmistettiin Mordvan seudun historiaa ja kulttuuria muinaisilta ajoilta 1600- luvulle opetusohjelma- ja oppikirjasarja Mordvan tasavallan kouluja varten (2009), lukukirja Mordvalaisten syntyjuuret ja heidän liittymisensä Venäjän valtion muihin kansoihin (toimittaja N. M. Arsentjev, 2009), ja V. A. Jurtschenkovin ja N. G. Jurtschenkovan ?????????? ??????? ???????? ? ????????? (2009), ?????????? ????????? ????????? ?? ?????????? (2009) -kirjat mordvalla ersällä ja moksalla. Nämä julkaisut sisältävät aineistoa, joka antaa tietoa ensimmäisten ihmisten ilmestymisestä Mordvan alueelle, heidän elämäntavastaan ja muutoksista, jotka ovat tapahtuneet seudun väkiluvun taloudessa ja kulttuurissa.

 

 
Mordvan Ogarjovin valtionyliopiston Historiallis-sosiologisen instituutin kustantamo julkaisi mordvalaisten liittymisen Venäjän valtion muihin kansoihin 1000- vuotispäiväksi Mordvan seutuni -sarjassa seuraavat kirjat: Mordvan seutu ja pyhimykset, jotka loistavat siellä (2009), Mordvan piireissä (2009), Mordvan elinkeinot ja käsityöläiset (2009), Matka Mordvan vanhoihin kaupunkeihin (2009), Suomalais-ugrilaiset kansat (2009), Mordvan lähteet (2010), Ilon taiteilija Fedot Sytschkov (2010), yms.
 

Tähän kirjasarjaan kuuluu kertomuksia pienimmille lukijoille kotiseudustaan ja mordvalaisista, siitä, miten entisaikaan esi-isämme elivät ja ahkeroivat, kertomuksia Mordvan vanhoista kaupungeista, ortodoksisesta uskosta, suomalais-ugrilaisten kansojen isosta perheestä ja Fedot Vasiljevitsch Sytschkovin elämästä ja tuotannosta.

Mordvan tasavallan hallituksen alaisuudessa oleva humanististen tieteiden tutkimuslaitos järjestää etnografisia tutkimuksia mordvalaisten tiheästi asumilla alueilla. Tutkimusten tiulokseksi tuli jatkuva kirjasarja Venäjän mordvalaiset: Länsi-siperian mordvalaiset (2009), Saratovin alueen mordvalaiset (2009), Kauko-Idän mordvalaiset (2010), Baikalin alueen ja Hakassian tasavallan mordvalaiset (2010).
 
Kirjat kertovat mordvalaisten uudelleensijoittamisesta ja heidän arkielämästään taloudestaan, elinkeinoistaan, asuinpaikoistaan, asumis- ja talousrakennuksistaan, ruoastaan, taloustavaroistaan, perinteistään ja menoistan, juhlistaan ja perinteisestä lääketieteestään.
 

Vuonna 2010 Mordvan kustantamoissa julkaistiin joukko Suuressa Isänmaallisessa sodassa saavutetun voiton 65-vuotispäivälle omistettuja kirjoja. Nämä ovat Sodan ampuma nuoruus, He puolustivat Isänmaataan, Leningradin sinfonia Mordvassa, Sotakirjeet, yms.

Ne paljastavat meidän maanmiestemme sankarillisen kronikan uusia, ennen tuntemattomia sivuja, jotka kertovat Mordvan asukkaiden uroteoista Suuren Isänmaallisen sodan rintamilla ja selustassa, partisaaniosastoissa, piiritetyssä Leningradissa ja sodassa Japania vastaan.

 

Viiime vuosina Mordvan piirien vuosipäiviksi julkaistiin kirjat: Sukupolvien elävä muisti Zubovo-Poljanskijista piiristä (2009), Kotschkurovo: historiaa ja nykyaikaisuutta (2009), Atjashevo: historiaa ja nykyaikaisuutta (2010).

Mordvalaiset kuuluuvat niiden kansojen joukkoon, jotka loivat oman näkemyksensä, oman maailmankaikkeuden kuvansa. Paremmin se on heijästynyt mordvalaisten kansanrunouteen, jonka kiistaton huippu on kansalliseepos. Vuonna 2009 Mordvan kustantamossa ilmestyi ?????????- mordvalaisen kansalliseepoksen kirja, johon kuuluu G. J. Merkushkinin, V. V. Gorbunovin, A. D. Shuljaevin ja A. M. Sharonovin keräämää kansanrunoutta. Julkaisu on taiteilija A. S. Ajoshkinin kuvittama.
 

Oppikirjat, jotka edistävät mordvalaisten kulttuurin säilymistä:

Pitää mainita Mordvan tasavallan A. S. Pushkinin Kansalliskirjaston kustannustoimintaa.

Joka vuosi kirjasto julkaisee kokoelmaa Mordvan kirjastojen kotiseutututkimus, tärkeiden päivämäärien kalenteria Aika ja tapahtumat, Mordvan tasavallan painon aikakirjaa, oppimateriaaleja tasavallan kirjastoja varten, kirjaston järjestämien kotiseutun lukemisten ja kilpailujen materiaaleja, julkaisee kirjoja kirjaston vuotisjuhliksi. Kirjaston monet julkaisut on esitetty Yleisvenäläisillä ja Kansainvälisillä kirjamessuilla ja ne ovat saaneet palkintoja.

Vuonna 2009-2010 julkaistiin: Ehtymätön Gogol tasavaltalaisen luovien töiden kilpailun materiaalikokoelma, Mordvan kirjastojen kotiseutututkimus - kokoelman 19. numero, Mordvan tasavallan A. S. Pushkinin Kansalliskirjasto -kirjanen, Mordvan tasavallan kunnalliset kirjastot -analyyttinen vuosikirja, menetelmälliset ja bibliografiset materiaalit Minut tapettiin Rzevilla..., Sodan elävät linjat, Tuntematon sota, Suuren Isänmaallisen sodan aikaiset teokset Kansallliskirjaston kokoelmista, Venäjän kansallinen ylpeys (A. P. Tschehovin vuotisjuhlaksi), Opettajan ammatti on tärkein maailmassa.

Vuonna 2008 Mordvan kustantamo alkoi julkaista uudeelleen mordvalaisen kirjallisuuden klassikkojen teoksia mokshan ja ersän kielillä ??????????? ?????????? ja ?????????? ?????????? sarjoissa. Vuosina 2009-2010 julkaistiin P. K. Ljubaevin, A. D. Kutorkinin ja M. A. Bebanin teokset.

Viime vuosina Mordvan kustantamossa julkaistiin monien kirjailijoiden valitut teokset mokshalla, ersällä ja venäjällä. Niin, vuonna 2009 ilmestyivät M. S. Moiseevin ?????? ?? ??????????... (Elämä ei ole pysähdytettävissä...) - ja P. J. Makshantsevin Izbrannnoe (Valittua) -kirjat, vuonna 2010 P. B. Aljoshinan ????????? ???????? ?????? (Lahjoittakaa naisille kukkia...). Vuonna 2009 Venäjän kirjallisuusvarasto-yleisvenäläisen yhteiskunnallisen kirjailijaliiton Mordvan alueellinen osasto julkaisi N. I. Ishutkinin ??????? ?????? ?????? (Intiaanikesän suukko) kirjan. Izdatelskij dom Kniga oy (Kirja- kustantamo) julkaisi A. I. Bryzhinskin Palo sydämessä (2010).
 
Erikoista huomiota kiinnitetään nuorten mordvalaisten kirjailijoiden tuotantoon. Viime vuosina ovat ilmestyneet runous- ja proosakokoelmat mordvalla ja venäjällä: I. Shuljukinan Krylja (Siivet) (2009), V. Bryndinan ??????? ?????? (Ytimet) (2010). M. Ageevan runouskokoelma ???? ???? ?????? (Missä Jumala asuu), joka ilmestyi Tallinnassa, käännettiin englanniksi, venäjäksi ja viroksi.
 

Vuonna 2009 Izdatelskij dom Kniga oy (Kirja- kustantamo) M. A. Castrenin seuran (Suomi) rahoitustuella julkaisi ?????-????????? ??????? (Suomalais-ugrilaisten kansojenn sadut) kirjan, kääntäjä N. B. Golenkov. Kirjaan kuuluu unkarilaisten, karjalaisten, marien, mordvalaisten, nenetsien, udmurtien, suomalaisten ja virolaisten kansallissatuja mokshalla.

Kertomukset nykyaikaisista ersäläisistä kirjailijoista, joiden tuotanto rikastuttaa kansalliskirjallisuuden taiteellisia ja esteettisia perinteitä, kuuluvat professori V. I. Djominin ???????? ???????, ?????? ???????, ???????... (Kirjoitan teistä, maanmieheni, rakastaen...)vuoden 2010 kirjaan. Tämä kirja on tarkoitettu koululaisille ja opiskelijoille, tasavalllan koulujen ja yliopistojen opettajille ja kaikille ersäläistä kirjallisuutta harrastaville.

Vuonna 2010 ilmestyi Mordvan seudun suuret mestarit. Maalaus. Veistos. Grafiikka.-kirjan toinen, tarkistettu ja täydennetty painos. Kirja on omistettu erinomaisille ihmisille, jotka liittyvät morvan seutuun taidemaalari I. K. Makaroville ja F. V. Sytschkkoville, veistäjä S. D. Erzälle, grafiikko S. D. Falileeville. Koko teksti on venäjäksi ja englanniksi.

Vuonna 2010 Mordvan tasavallan hallituksen alaisuudessa oleva humanististen tieteiden tutkimuslaitos julksaisi Mordva, 2000- luku: kulttuurieliitti -tietosanakirjan ensimmäisen osan. Painokseen kuuluu niiden 365 ihmisen lyhyet elämäkerrat, jotka ovat osoittautuneet päteviksi politiikassa, sotapalveluksessa, taloudessa, kulttuurissa, uskonnossa, urheilussa ja ovat paljon edistäneet tasavallan kehitystä.
 
Mordvalaiset sananlaskut, sanonnat, enteet ja arvoitukset: jokapäiväisten kokemusten runonäytteet (2009) kirja valaisee monien sukupolvien jokapäiväistä kokemusta, joka oli ilmaistu runoilla. Tämä on yleistajuinen julkaisu monenlaisille lukijoille ja oman seudunsa suullisen runouden tuntijoille.
 
V. S. Bryzhinskin Mordvalaiset kansanpelit (2009) on ensimmäinen kirja, joka esittää mordvalaisen koreografiaa. Se sisältää ersäläisiä ja mokshalaisia kansanpelejä ja piirileikkejä tekijän esityksessä ja skenaariosuunnittelussa ersän ja venäjän kielillä.
 
Mordvan tasavallan hallituksen alaisuudessa oleva humanististen tieteiden tutkimuslaitos julkaisi N. G. Jurtschenkovan Mordvalaisen etnisen yhteisön mytologia: syntyjuuret ja muutos kirjan (2009). Mytologiaa käsitellään kulttuurisena ilmiönä. Kirjassa analysoitiin suomalais-ugrilaisia mytologioita ja niiden yhteyksiä mordvalaiseen mytologiaan. On löydetty, että mordvalainen mytologia on vuorovaikutuksessa uskonnon, mordvalaisen kirjallisuuden ja kuvataiteiden kanssa.
 
Jokaisen kansan kultturin osa on perinteinen keittiö. Mordvalaiset pitävät ruoasta, erilaisista elintarvikkeista. Se on yksi mordvalaisen mentaliteetin tyypillisistä ominaisuuksista. Kirja Mordvalainen keittiö (2009) venäjän ja englannin kielillä kertoo mordvalaisen keitiön perinteistä kaukaisista ajoista lähtien, kansalliskeittiön pääelintarvikkeista ja ruokalajeista. Sen lisäksi se antaa ruoan yksityiskohtaiset reseptit.
 

Mordvan kustantamojen kirjatuotteiden tarkkastelu näyttää, että vuosina 2009-2010 julkaistiin kirjoja, jotka valaisivat tasavallan ja sen ulkopuolella asuvien mordvalaisten tärkeimpiä elämän aloja.

Tänään Mordvan kirja levittää tietoja morvalaisista ja sukukansoista, kansalliskulttuurin arvoista ja edistää nuorten isänmaallista opetusta.

 

« Takaisin edelliselle sivulle