Русская версия  |  Suomi

Uutiset

03/12/2018 Komilainen teatteri vuoropuhelussa maailman kanssa ranskalaisen tiedemiehen uudessa kirjassa

20. marraskuuta komilaisen teatterin perustajan Viktor Savinin 130-vuotispäivän kynnyksellä Komin Kansalliskirjastossa pidettiin ranskalaisen kääntäjän ja tiedemiehen Sébastien Cagnolin kirjan esittelytilaisuus, kirjan nimi on: Lever de rideau sur le pays komi: Un théâtre finno-ougrien de Russie boréale en dialogue avec le monde (suom. Komimaan edessä olevan esiriipun nostaminen: Venäjän pohjolan suomalais-ugrilainen teatteri vuoropuhelussa maailman kanssa).

Esittelytilaisuudessa oli mukana yli 60 ihmistä huolimatta siitä, että sen tapahtuma-aikana oli arkipäivän keskipäivä. Opiskelijat ja opettajat, tutkijat ja kansalaisjärjestöjen edustajat, kirjailijat ja journalistit, näyttelijät ja teatterialan johtajat tulivat onnittelemaan ranskalaista kielitieteilijää uuden julkaisun johdosta.

Ollessaan vuoropuhelussa yleisön kanssa Sébastien vastasi kysymyksiin englannin, ranskan, venäjän ja tietenkin komin kielellä. Kirjailija tunnisti, että häntä liikuttaa aidosti se, että tapahtumassa on mukana niin paljon tuttaviaan: kirjailija Aleksei Popov, jonka näytelmän hän käänsi komista ranskaksi, professori Jelena Ostanova, joka oli yksi ensimmäisistä ihmisistä, jotka auttoivat häntä oppimaan komin kieltä, Svetlana Gorchakova, Komin tasavallan musiikki- ja draamateatterin taiteellinen johtaja, jonka roolia kansallisen draamataiteen kehityksessä on korostettu kirjan useissa luvuissa.   

Kääntäjä ja tiedemies Nizzasta Sébastien Cagnoli on opiskellut komin kieltä, kirjallisuutta ja kansallisen teatterin historiaa jo yli 12 vuotta. Näinä vuosina hän on julkaissut monta artikkelia ja kirjan, joka koostuu hänen ranskaksi kääntämistään komikielisistä runoista.  

Tutkimusvuosina kirjailija on itse luovuttanut Komin Kansalliskirjaston vieraskielisen kirjallisuuden osastolle kolme kirjaansa, ne lisättiin suomalais-ugrilaiseen kirjastokokoelmaan.  Niiden joukossa on lyhyt novelli Seinä (Le mur, 2005), Mihail Lebedevin ja Vasili Lytkinin runojen käännöksiä (Kört Aïka et autres légendes komies: poèmes épiques de MikhaïlLebedev et de Vassili Lytkine, 2010) sekä kahden dramaturgin, Viktor Savinin ja Francis Gagin, tuotannon tutkimuksia, molemmat olivat kansallisen teatterin kehityksen avainhenkilöitä (Ńobdinsa Vittor et Francis Gag: le théâtre au service da la langue, 2011).

Koulutukseltaan insinööri Sébastien Cagnoli harrastaa suomalais-ugrilaisia kieliä ja kääntää ammattimaisesti modernia suomalaista kirjallisuutta ranskan kielelle. Opiskeltuaan itsenäisesti komin kieltä oppikirjojen avulla Cagnoli on tullut ensimmäistä kertaa tasavaltaan vuonna 2007 perehtyäkseen syvemmin länsimaisen ihmisen kannalta omaperäiseen ja mielenkiintoiseen kulttuurimaailmaan. 

Hänen intohimoisen harrastuksensa ansiosta Nizza ja Syktyvkar ovat nyt partnerit kulttuurienvälisessä vuoropuhelussa.

Teatteriryhmä Nizzasta esitti komikirjailijan Aleksei Popovin näytelmän Cagnolin kääntämänä Komin tasavallan musiikki- ja draamateatterin lavalla. Vastauksena delegaatio Komista tuli Nizzaan tutustuttamaan Ranskan asukkaat omaan kulttuuriinsa äidinkielellään.

Cagnolin kirjassa on kuusi osaa. Kahdessa ensimmäisessä kirjailija esittää Komin tasavaltaa laajalle ranskankieliselle yleisölle, kertoo alueesta, luonnosta, kansallisesta ja kulttuurisesta identiteetistä sekä kominkielisestä kirjallisuudesta.

Kirja on julkaistu ADEFO –organisaation tuella (Ranskan suomalais-ugrilainen tutkimusliitto) sekä Eva Toulousen avulla, joka on Sébastien Cagnolin opastaja ja kuraattori.   

Komin tasavallan Kansalliskirjaston lisäksi kirjakappaleet on luovutettu ranskalaisen tutkijan monivuotisille kumppaneille ja ystäville: Komin tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutille, Komin tasavallan kirjailijaliitolle, Syktyvkarin valtionyliopistolle ja Komin tasavallan musiikki- ja draamateatterille.

Esittelytilaisuuden lopussa Sébastien luki pienen katkelman ranskan kielellä ja otti valokuvia opiskelijoiden kanssa sekä lupasi palata Komin tasavaltaan käynnistääkseen uusia hankkeita.

Lähde: Komin tasavallan Kansalliskirjasto

Valokuvat on otettu sivustolta http://en.nbrkomi.ru/str/id/24/92/


Galleria


«Takaisin edelliselle sivulle