Русская версия  |  Suomi

Uutiset

13/06/2019 Alueiden välinen tapahtuma Karjalan ja vepsän kielen sanelu

18-25. huhtikuuta välisenä aikana 53 tapahtumapaikalla Karjalan tasavallassa, Vologdan, Leningradin ja Tverin alueella sekä Suomessa pidettiin Karjalan ja vepsän kielen sanelu.

Tapahtuma oli huomattava esimerkki suomalais-ugrilaisesta yhteistyöstä.

Vuonna 2019 sanelun kirjoitti yli 1000 ihmistä karjalan kielen neljällä murteella eli livvinkarjalaksi, varsinaiskarjalaksi, lyydiksi ja tverinkarjalaksi sekä vepsäksi.

Tapahtuman järjestivät yhdessä Karjalan tasavallan kansallisen ja alueellisen politiikan ministeriö, Karjalan rahvahan liitto, Vepsäläinen kulttuuriseura ja Petroskoin valtionyliopisto.

Vuodesta 2013 alkaen Karjalan tasavallassa joka vuosi pidetään Karjalan kielen sanelu. Tapahtuman aiheena on 20. huhtikuuta vietettävä Karjalan ja vepsän kirjakielen päivä. Tämä päivä on merkitty Karjalan ASNT Ministerineuvoston puheenjohtajiston määräyksessä nro № 119. Asiakirjalla on hyväksytty karjalan (livvinkarjalan) latinalaiseen kirjaimistoon perustuvat aakkoset ja vepsän kielen latinalaiseen ja kyrilliseen kirjaimistoon perustuvat aakkoset (vuodesta 2007 alkaen käytössä ovat vain latinalaiset aakkoset). Karjalalaiset ja vepsäläiset kulkivat mutkikkaan taipaleen kirjakielensä muodostumisen aikana, koska kirjakielensä ovat monta kertaa muuttaneet graafisen perustansa ja uudistuneet. Kampanjan ulottuma on jatkuvasti laajentuneet, sanelun tekstiä alettiin laatia karjalan kielen eri murteilla.

Vuonna 2019 sanelua kirjoitettiin lyydiksi sekä Petroskoissa että myös Mihailovskojen eli Kuujärven kylässä (Aunuksen kansallinen kunnallispiiri) ja Svjatozeron eli Pyhäjärven kylässä (Prääsän kansallinen kunnallispiiri). Vuonna 2019 tapahtuman ohjelmaan lisättiin myös vepsän kieli, tämän vuoksi tapahtumapaikkoja perustettin Karjalan lisäksi myös Vologdan ja Leningradin alueelle. Sanelua kirjoitettiin kouluissa, kirjastoissa, kerhoissa ja kulttuurikeskuksissa alueilla, missä asuu tiheästi karjalaisia ja vepsäläisiä. Kukin sanelun kirjoittanut sai osallistujan todistuksen. Kampanjan järjestäjät korostavat, että yli 68 % sanelun kirjoittajista osoitti karjalan ja vepsän kielen hyvän osaamisen ja sai 75 – 99 pistettä.

Karjalan tasavallassa keskeisenä tapahtumpaikkana oli Petroskoin valtionyliopiston

Kiehumispiste – tiimityöskentelytila. Täällä 70 ihmistä kirjoitti sanelua lyydiksi, livvinkarjalaksi, varsinaiskarjalaksi ja vepsäksi. Lisäksi saneluun osallistui Karjalan 11 kunnallispiirin ja 2 kaupunkipiirin asukkaita. 

Tverin alueella keskeisenä tapahtumapaikkana oli Tverin alueen tieteellinen kirjasto, avattiin myös 4 muuta tapahtumapaikkaa 3 kunnallispiirissä. Tverin kaikilla tapahtumpaikoilla kirjoitettiin sanelua tverinkarjalaksi. Tverin Karjalassa saneluun osallistui 68 ihmistä, mikä on kaksi kertaa enemmän verrattuna edelliseen vuoteen.

Vologdan alueella vepsänkielistä sanelua kirjoitettiin Babajevon piirissä 4 tapahtumapaikalla.

Leningradin alueella sanelua kirjoitettiin vepsäksi 3 tapahtumapaikalla kolmessa kunnallispiirissä: Koskenalan, Lotinapellon  ja Boksitogorskin piirissä.

Suomessa sanelupaikat jakautuivat seuraavasti: kaksi tapahtumapaikkaa Kuopiossa ja yksi Joensuussa. Suomen Karjalassa sanelua kirjoitettiin varsinaiskarjalaksi ja livvinkarjalaksi.

Niille, jotka eivät voineet kirjoittaa sanelua tapahtumapaikoilla, mutta halusivat testata karjalan ja vepsän kielen osaamistaan, Sanelu karjalan ja vepsän kielellä -ryhmissä sosiaalimedioissa julkaistiin saneluvideot ja tekstit itsetarkastusta varten sekä valokuvia ja palautteita, jotka on otettu eri tapahtumapaikoilta.

Kampanjaan osallistui sekä aikuisia, että lapsia. Suuri määrä nuoria osallistujia ei voi olla ilahduttamatta. Aloitetaan valmistautuminen saneluun 2020!


Galleria


«Takaisin edelliselle sivulle