–усска€ верси€  |  Suomi

Etnografinen näyttely Kolme toteemia

????????? 

13. syyskuuta Kižin ulkomuseon näyttelysalissa Marin tasavallan Timofei Jevsejevin Kansallismuseo esitti etnografisen Kolme toteemia -näyttelyn.

Kolme toteemia Цnäyttely perustuu Suomalais-ugrilainen triptyykki -näyttelyn marilaiseen osioon. Suomalais-ugrilainen triptyykin loivat Marin, Udmurtian ja Mordvan museot Suomen Kulttuurirahaston ja Suomen Kansallismuseon tuella.

Näyttelyn konsepti perustuu marilaisen perinteisen kulttuurin ainutlaatuisuuteen, avoimuuteen ja sen ja muiden suomalais-ugrilaisten kulttuurien läheisyyteen.

Marilaisessa mytologiassa nämä kolme toteemia ovat kolme maailmaa: naisen maailma on sidoksissa linnun eli sorsan hahmoon, miehen maailma Ц karhun hahmoon ja perheen maailma, jossa toisiinsa yhdistyvät naiseus ja miehyys, on sidoksissa synkretistisen hirvi- ja poroeläimen hahmoon. Näyttelyssä näitä hahmoja esittävät arkeologiset artefaktit museon kokoelmista. Ne ovat Marista arkeologisten kaivausten aikana löydettyjä koruja, puvun elementtejä, pieniä eläin- ja ihmishahmoisia savi- ja kiviveistoksia, jotka kuvaavat marien toteemihahmoja, joita tunnetaan muinaisista ajoista alkaen.
 
          ?????????   ?????????   ?????????   ?????????

Näyttey kertoo marien maailmankuvasta ja mentaliteetista, jotka on sidoksissa suomalais-ugrilaiseen mytologiaan. Näyttelyn keskellä on maailmanpuu maailmankaikkeuden keskipisteenä, joka sitoo marien kaikki kolme maailmaa yhteen. Maailmanpuu on kansallinen symboli, jota arvostetaan marien perinteisessä uskonnossa.

Näyttelyssä on marien henkistä kulttuuria kuvaavia valokuvia. Valokuvat ovat Marin Kansallismuseon työntekijöiden Marin tasavallassa ja sen ulkopuolella keräämää kenttäaineistoa, joka kuvaa ainutlaatuista rituaalista palvontaamarien palvontapaikoissa Ц pyhissä lehdoissa, jotka ovat säilyneet nykypäiviimme saakka.

Valokuvissa on erilaisia pyhiä lehtoja ja marien pakanallisia jumalanpalveluksia, siihen liittyviä rituaaliesineitä.

Näyttelyssä on esillä aitoja museon kokoelmaan kuuluvia esineitä, jotka kuvaavat marien perinteisen kulttuurin omaperäisyyttä. Niiden joukossa on marien säkkipilli ФšüvyrФ, rumppu ФtümyrФ, paimenhuilu ФšyjaltyšФ, gusli ФküsleФ ja muut, marilaisia naisten koruja ja päähineitä.

Kolme toteemia Цnäyttely on avoinna Kižin ulkomuseossa 13. lokakuuta 2013 saakka.

 ?????????

« Takaisin edelliselle sivulle