Русская версия  |  Suomi

Projektista

Marraskuussa 2004 Helsingissä pidettiin Venäjän ja Suomen suomalais-ugrilaisten kirjastojen neuvottelukokous. Siihen osallistui asiantuntijoita Karjalan tasavallan kansalliskirjastosta, Komin tasavallan kansalliskirjastosta, Udmurtian tasavallan kansalliskirjastosta, Mordvan tasavallan kansalliskirjastosta, Jugran valtionkirjastosta (Hanti-Mansian autonominen piirikunta), Surgutin keskitetystä kirjastojärjestelmästä (Hanti-Mansian autonominen piirikunta), Helsingin yliopiston slaavilaisesta kirjastosta, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kirjastosta (Helsinki) sekä M. A. Castrénin seurasta ja muista Suomen järjestöistä.

Neuvottelukokouksessa yhtenä käsiteltynä kysymyksenä oli elektronisen tietokannan luomisen ja verkkosivuille pääsyn ongelmat. Neuvottelun osanottajat puhuivat sitä, että nykyään Venäjällä on olemassa paljon suomalais-ugrilaisia kirjastoja, joilla on omia sivustoja Internetissa, mutta niitä on hyvin vaikeata löytää suuresta verkosta. Venäjän suomalais-ugrilaisten kirjastojen sivustot eivät ole yhteneviä keskenään. Yleensä näillä sivustoilla ei ole linkkejä muille ulkomaiden ja Venäjän suomalais-ugrilaisten kirjastojen verkkosivuille. Kaikki mainitut asiat vaikeuttavat Internet-verkon etäkäyttäjien tiedonhakua.

Näiden syiden johdosta täytyisi tehdä yhteinen pääsy tietokantaan, johon kuuluisi linkkejä kaikille Venäjän suomalais-ugrilaisten kirjastojen verkkosivuille. Sen lisäksi olisi tarpeen kehittää yhteistä tiedonhakujärjestelmää, joka antaisi mahdollisuuksia käyttää Venäjän suomalais-ugrilaisten kirjastojen ehdottamia monenlaisia tietokantoja ja palveluita. Neuvottelun osanottajat päättivät luoda Suomalais-ugrilaiset kirjastot -portaalin (venäjän- ja suomenkieliset versiot).

Syyskuussa 2005 aloitti toimintansa Karjalan tasavallan kansalliskirjaston ja Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin (Suomi) yhteishanke, jonka tavoitteena on luoda elektroninen kokoelma, johon kuuluu julkaisuja suomalais-ugrilaisilla kielillä. Sieltä löytyy myös linkkejä Venäjän kansalliskirjaston  sivustolle, jossa on laaja verkkokirjojen kokoelma.
Tänä päivänä Suomalais-ugrilaiset kirjastot –portaali on nykyaikainen ja ajankohtainen tiedonhakujärjestelmä, joka on hyödyllinen koko maailmanyhteisölle. Se on yhteinen tietokanta, jossa on linkkejä Venäjän suomalais-ugrilaisten kirjastojen sivustoille. Portaalin tehtävänä on yhdistää Venäjän suomalais-ugrilaisten kirjastojen toiminta-alat sekä antaa täydellistä tietoa kirjastoista ja niiden palveluista.

Projektin järjestäjät 

Venäjän suomalais-ugrilaiset kirjastot toteuttavat projektia Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin (Suomi, Helsinki), Helsingin yliopiston slaavilaisen kirjaston (Suomi, Helsinki) ja M. A. Castrénin seuran (Suomi) avulla.

Projektin pääjärjestäjä on Karjalan tasavallan kansalliskirjasto.

Projektin tavoitteet ja tehtävät:

Sivuston rakenne

Portaali sisältää paljon linkkejä Venäjän suomalais-ugrilaisten kirjastojen verkkosivuille sekä linkkejä tärkeimmille sivustoille, jotka kertovat Venäjän suomalais-ugrilaisista alueista.