|  Suomi

XVI vuosittainen Kansainvälinen tieteellinen ja käytännöllinen ADIT 2012 -konferenssi, jonka aiheena oli Kulttuuriperintö ja tietotekniikka

KANSAINVÄLISTÄ TUKEA JA KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ

XVI vuosittainen Kansainvälinen tieteellinen ja käytännöllinen ADIT 2012 -konferenssi, jonka aiheena oli ”Kulttuuriperintö ja tietotekniikka”

 

 

?????????

18.- 22. kesäkuuta 2012 Petroskoissa tapahtui XVI vuosittainen Kansainvälinen tieteellinen ja käytännöllinen ADIT 2012 -konferenssi, jonka aiheena oli ”Kulttuuriperintö ja tietotekniikka”. Konferenssin koordinointikeskuksena oli Kižin ulkomuseo, ja sen suojelijana toimi Karjalan tasavallan kuvernööri.

 

Lyhenne ADIT tarkoittaa ”museotoiminnan automatisointi ja tietotekniikka”. ADIT –konferenssit pidetään vuodesta 1997 eri alueilla. Nämä konferenssit ovat tärkeimpiä yleisvenäläisiä tilaisuuksia, joiden tarkoitus on edistää tietotekniikan käyttöä museoissa ja muissa kulttuurilaitoksissa.

 

Konferenssiin on ilmoittautunut 325 ihmistä. ADIT 2012 –konferenssin tärkeä ominaisuus on sen kansainvälinen asema. Osanottajat ovat kotoisin Venäjän 62 kaupungista ja 10 ulkomaasta ja edustavat 180 kulttuuri-, tiede- ja koulutuslaitosta, toimeenpanovallan elintä ja yritystä. Ulkomaiset asiantuntijat saapuivat Valko-Venäjältä, Ukrainasta, Armeniasta, Azerbaidžanista, Alankomaista, Italiasta ja Pohjoismaista – Suomesta, Ruotsista, Islannista, ja Norjasta.

?????????
180 konferenssissa edustetun järjestön toiminnalle on ominaista se, että ne kiinnittävät huomiotaan museoiden uusien teknologoiden käyttöönoton alalta hankkimaan kokemukseen. Museoiden lisäksi konferenssi on kiinnostanut myös arkistoja, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja, liikeyrityksiä, jotka tekevät ympäristösuunnittelua ja kehittävät ja ottavat käyttöön uutta tietotekniikkaa.
 
Konferenssin tarkoitukset:

18. kesäkuuta museossa alkoi tietokonefestivaali. Vanhan kaupungin historiat –näyttelyssä oli esillä kulttuuriperintöön, taiteseen ja muotoiluun liittyviä hankkeita, joita käytetään museo-, kirjasto- ja arkistotoiminnassa.

Konferenssin puitteissa 19. kesäkuuta tapahtui täysi-istunto. Konferenssin jaostot: ”Kulttuuriperinnön ongelmat informaatioaikana”, ”Tietotekniikan käyttö museoissa”, ”Tietotekniikka aineettoman kulttuuriperinnön säilyttämisessä”, ”Tietotekniikka kulttuurimaisemien ja kiinteiden muistomerkkien säilyttämiseksi”, ”Tietotekniikka kulttuurimatkailumahdollisuuksien edistämiseksi”, ”Globaalit suuntaukset. Tietotekniikan käyttö ulkomailla kulttuuriperinnön säilyttämisessä, tutkimuksessa ja esittämisessä”, ”Gadgetit ja museot” ja ”Jatkuva koulutus: kehityksen ehto”.

                                     ????????? ????????? ?????????
 

Osanottajat voivat kehittää taitojaan seuraavissa työpajoissa: ”Tietotekniikan käyttö museosuunniteluissa”, ”Kuvien digitointi”, ”A. S. Puškinin museon tietoresurssien esittely Internetissä” ja ”Kirjastojen digitointi museon toimihenkilön näkökulmasta”.

 

Konferenssiin osallistui paljon ulkomaisia asiantuntijoita, mikä oli mahdollista, koska ulkomuseo oli saanut ADIT-konferenssille tukirahoitusta Nordic Culture Point -hankkeen puitteissa. Konferenssia tuettiin myös Pohjoismaiden ministerineuvoston varoilla "Kulttuuritoiminnan ja kreatiivisten teknologioiden hallinta pohjoisen ulottuvuuden puitteissa" -ohjelman mukaisesti.

Riittävän rahoituksen turvin pystyttiin järjestämään konferenssin alustusten ja puheenvuorojen simultaanitulkkaus ja tarjoamaan ulkomaisille vieraille erikoinen tutustumisohjelma, minkä ansiosta he saivat laajempaa tietoa Karjalan tasavallan ja Petroskoin historiasta ja kulttuurista. Kižin ulkomuseon toimihenkilöt pitivät museon kansainvälisten hankkeiden esittelytilaisuuden ja pyöreän pöydän, missä keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista.

 

????????? 
Islannin edustaja puhumassa
jaoston istunnossa
 
Pohjoismaiden edustajat osallistuivat konferenssin täysi-istuntoon sekä muutamaan konferenssin jaostoon, jotka pidettiin mm. Nordic Culture Point –hankkeen tuella. Erittäin suosittu jaosto ”Tietotekniikka kulttuurimatkailumahdollisuuksien edistämiseksi”.
Jaosto”Globaalit suuntaukset. Tietotekniikan käyttö ulkomailla kulttuuriperinnön säilyttämisessä, tutkimuksessa ja esittämisessä”, missä esiintyi suurin määrä pohjoismaisia osanottajia, herätti paljon huomiota myös venäläisten osallistujien keskuudessa.
Jaoston istunto pidettiin videokonferenssin muodossa.
Siihen osallistui Valtiollisen venäläisen museon (Pietari) ja sen virtuaalisten Petroskoissa, Iževskissä, Kostromassa ja muissa kaupungeissa sijaitsevien osastojen edustajia. Istuntoa voitiin myös seurata internetissä osoitteessa http://npvrm.ru/.
Tämä tekninen ratkaisu on antanut mahdollisuuden tavoittaa paljon laajemman kuuntelijakunnan.
 
?????????
Norjan edustaja puhumassa
jaoston istunnossa

 

Pohjoismaiden asiantuntijat ottivat osaa myös ”Tietotekniikka aineettoman kulttuuriperinnön, kulttuurimaisemien ja kiinteiden muistomerkkien säilyttämiseksi” –jaostoon. Tämän jaoston ovat valmistaneet yhteistyössä Kižin ulkomuseon ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen asiantuntijat. Pohjoismaiden edustajien lisäksi jaoston toimintaan osallistui myös Kižin ulkomuseon pitkäikaisia yhteistyökumppaneita Italiasta.

Tuettujen hankkeiden puitteissa konferenssiin otti osaa asiantuntijoita Pietarista ja Arkangelista.

ADIT 2012 –konferenssista voi tulla hyvä alku tulevalle yhteistyölle Pohjoismaiden ja Luoteis-Venäjän museoiden ja asiantuntijoiden välillä.

 
Kižin ulkomuseon lehdistöpalvelu, puh/faksi: (8142) 78-35-91

e-mail: press@kizhi.karelia.ru, pr@kizhi.karelia.ru; http://kizhi.karelia.ru/

 

« Takaisin edelliselle sivulle