Русская версия  |  Suomi

Tatjana Purtova, Jugran valtionkirjaston Kotiseudun kirjallisuuden ja bibliografian osaston johtaja

????????? Jugran valtionkirjaston Kotiseudun kirjallisuuden osasto avattiin elokuussa 1991. Se oli uusien aloitteiden aika: piirissä alkoi toimintansa ensimmäinen kustantamo Severnij dom (Pohjoinen talo), alettiin julkaista historiallis-kulttuurinen Jugra-aikakauslehti. Kaikki nämä tapahtumat kohottivat kiinnostusta kotiseutututkimukseen.

Ennen 1990-lukua kotiseudunkirjallisuuden osastot olivat vain Venäjän suurissa kirjastoissa, tavallisesti ne olivat alueellisia kirjastoja. Kotiseudun historiaan kuitenkin kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Vuonna 1935 kun avattiin meidän kirjastomme Tobolskin museo antoi kirjoja, mukaan luettuna kirjat Länsi-Siperian historiasta. Sitten kirjasto pyrki hankkimaan painoksia, jotka ilmestyivät 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Hellävaroin koottu ja säilytetty kokoelma tuli osaston perusteeksi, siinä oli puolisentoista tuhatta kirjaa.

Kirjaston johtajana oleva Ljubov Evlampievna Spiridonova ehdotti Kotiseudun kirjallisuuden osaston perustamista piirikunnan kirjastossa. Alussa osastossa teki töitä vain kaksi ihmistä –Tatjana Purtova ja nuori kirjastonhoittaja Irina Gennadjevna Ševeleva, joka suostui työskentelemään uudessa osastossa.

Uuden osaston tavoitteena oli luoda kokoelman, joka olisi tyydyttänyt lukijoiden toiveita. Toisena tärkeänä tavoitteena oli luoda hakemisto, joka olisi voinut selittää kokoelman sisältöä. Tietokoneita kirjastossa ei ollut. Ensimmäinen tietokone ostettiin kirjaston kotiseudun kirjallisuuden osastoon vuonna 1993.

Kotiseudun kirjallisuden osaston hoitajat tarkistivat bibliografian Siperiassa, alueellisesta ja Venäjän kansalliskirjastosta kysyivät kaikki julkaistuja teoksia Jugran alueelta. Ajan mittaan osastossa oli iso luettelo kirjoja. Sen luettelon kanssa kirjastonhoitajat kävivät Venäjän kansalliskirjastossa, tekivät kopioita ja itse sitoivat kirjoja. Ja nyt lukijoilla on mahdollisuus käyttää lähteitä 1700-1800-luvulta. Nämä lähteet ovat osaston ylpeyttä.

Samana aikana piirissä kehittyi kustannustoiminta, ja se myös antoi kirjastolle mahdollisuus täydentää kokoelmia. Hanti-Mansiassa toimi piirikunnan ohjelma kulttuurin ja taiteen säilyttämisestä ja kehittämisestä vuoteen 2005 asti. Ohjelmassa oli Kirja-osa. Ohjelman tavoitteena oli julkaista viime vuosisadan kirjojen uusintapainoksia. Ensimmäinen sellainen uusintapainos oli A.A.Dunin-Gorkavitšin Tobolski Sever (Tobolskin pohjoinen) kolmessa osassa. Kolmiosaisen Tobolski Sever-julkaisun painosmäärä oli 5000 kappaletta. Kirjalla oli menestys. Se oli ainoaa julkaisu, jonka painosmäärä oli suuri, ja jonka olisi voitu ostaa. Tavallisesti uusintapainoksen määrä on 500-1000 kappaletta. Jugorski reprint (Jugran uusintapainos)-projektin aikana julkaistiin yli kymmenen teosta. Melkein kaikki kirjat olivat Ju. L.Mandrikin kustantamon painamia.

Ju. L.Mandrikin kustantamo ilmestyi Tjumenissa 1990-luvulla. Kustantamo halusi julkaista kotiseutukirjallisuutta. Kustantamo elvytti kirjoja, jotka olivat harvinaisia ei ainoastaan Siperiassa, vaan myös Venäjällä. Kustantamo täydensi Tjumenin alueen kirjastojen kotiseudun kirjallisuuden kokoelmia. Kymmenessä osassa julkaistiin sarja Nevidimyje vremena (Näkymättömät ajat). Ilmestyi myös sellaisten kirjailijoiden töitä kuin P.N.Butsinskin, P. A.Slovtsovin, S.K.Patkanovin, A.I.Sulotskin ja muiden. Näiden tutkijoiden teoksia voittiin käyttää jopa kylän kirjastossa, ennen sitä lukijat olivat etsineet sellaisia kirjoja Moskovasta tai Pietarista.

Kustannustoimintaa paitsi tehdään bibliografisia luetteloja. Bibliografia on yksi kirjaston tärkeimmista toiminnan suunnista. Kun osasto alkoi toimintansa, bibliografisia töitä Siperiasta melkein ei ollut, lukuun ottamatta V. I.Mezhovin, M.K.Azadovskin ja muutaman tutkijan töitä. Osasto halusi luoda bibliografisia välineitä, ennen kaikkea luettelot paikallisista kirjailijoista, tutkijoista ja kotiseuduntutkijoista. Sitten tehtiin yhteiset bibliografiset luettelot: bibliografinen sanakirja Utšenije i kraevedy Jugry (Jugran tutkijat ja kotiseuduntutkijat), luettelo Hanty-Mansijsk: 1637-1999gg. Gorod v litsah, datah i faktah (Hanty-Mansijsk: 1637-1999. Kaupungin merkkihenkilöt, päivämäärät ja tapahtumat), myös julkaistiin bibliografiset luettelot Utšenyje obsko-ugorskih narodov ( Ob-joen alueen ugrilaisten kansojen tutkijat), Pisateli Jugry (Jugran kirjailijat) ja muut.

Bibliografisessa toiminnassa osasto pyrki luomaan lähteitä, joita aikaisemmin ei ollut. Sellainen oli luettelo Ob-Irtyšski Sever v zapadnosibirskoi i uralskoi periodike, 1857-1944 (Ob-Irtyšin Pohjoinen länsisiperian ja uraalisen aikakausjulkaisuissa, 1857-1944). Oli mielenkiintoista tehdä sellainen työ, ja loppujen lopuksi antoimme lukijoille tietoja aikakausjulkaisuista, jotka piirissä ei ollut. Sitten laatimme ohjelman, jonka puitteissa kirjasto hankki lehtien mikrofilmeja, joita ei ollut kirjastossa ja osti mikrofilmikoneen. Lukijat voivat selailla alueellista lehteä sen perustamisesta alkaen ja tehdä tarvittavan artikkelin kopion. Suunnitelmissa on kaikkien paikallisten lehtien mikrofilmikopioita.

Vuodesta 1998 julkaistettaan vuosikirjoja Mestnaja petšat (Paikallinen paino) ja Kraevedtšeskaja kniga (Kotiseutukirja). Ne ovat jatkuvia bibliografisia luetteloja, niin sanottu piirissä ja piiristä julkaistujen painotuotteiden aikakirja. Valitettavasti piirikunnan kustantajat eivät aina lähettäneet painotuotteen vapaakappaleen, siksi luetteloissa Mestnaja petšat ja Kraevedtšeskaja kniga ei ole kaikkia tietoja. Todellisuudessa julkaistaan enemmän painoksia.

Vielä yksi tärkeä Kotiseudun kirjallisuuden osaston toiminnan suunta on kotiseuduntutkimuksen tietojen levittäminen. Kirjastossa järjestetään lukijoiden konferensseja, tapaamistilaisuuksia lukijoille mielenkiintoisten ihmisten kanssa ja esittelyja. Näyttely Jugorski knizhni mir (Jugran kirjamaailma) Surgutissa ja kotiseutukirjallisuuden Jugorika-festivaali Hanty-Mansijskissa ovat oikein suosittuja. Niiden tarkoitus on näyttää lukijoille ja kirjastonhoitajille uusia julkaisuja ja tutustuttaa kirjailijoita, kustantajia, kirjojen levittäjiä, kirjastonhoitajia ja lukijoita toisiinsa. Kotiseuduntutkimuksen tietoja popularisoi aikakauskirja Podorozhnik (Ratamo), jonka laatija on Valeri Konstantinovitš Beloborodov, osastomme ystävä ja aatteellinen ihminen, jonka kanssa osasto on tehnyt paljon näissä vuosissa.

Viime vuosina kotiseudun kirjallisuuden osastot ilmestyivät melkein kaikissa paikallisissa ja kaupungin kirjastoissa, monet projektit toteutetaan yhdessä, esimerkiksi julkaistaan kotiseuduntutkimuksen kalenteri. Tulevaisuudessa suoritetaan vielä yksi tärkeä hanketta – piirikunnan aikakausjulkaisujen maalaus ja digitaalisen tietokannan luominen. Vuosina 1999-2001 aloitettiin julkaista luettelo Okrug v perioditšeskoi petšati (Piirikunta aikakausjulkaisuissa), mutta työtä oli paljon, ja osasto ei voineut tehdä sen yksin. Jos työhön osallistuu kaikki piirin kirjastot, niin luettelo ilmestyy.

Vuodesta 1991 tehdään yhteistyötä muiden suomalais-ugrilaisten kirjastojen kanssa Venäjällä ja ympäri maailmaa, esimerkiksi vaihdetaan kirjoja. Muodostettu kirjakokoelma kysyvät opiskelijat ja tutkijat.

Osaston erikoisuus vaati, että osastossa tekisivät töitä ihmiset, jotka tietävät kotiseudulta ja kiinnostuvat kotiseutukirjallisuudesta, vain tässä tapauksessa saavutetaan menestystä. Alussa osaston henkilökunnassa oli kaksi ihmistä, nyt meitä on seitsemään: G. Ja.Fetisova, F.V. Jumaševa, L.H.Babakanova, A.V.Fomina, A.A.Doronina, V.A.Sumkin ja T. Purtova. Osastossa on mielenkiintoisia asioita ja suunnitelmia. Meillä on paljon ystäviä, jotka tarvitsevat meidän töitämme.

« Takaisin edelliselle sivulle