Русская версия  |  Suomi

Alkuperäiskansojen valmisteleva kokous Altassa Norjassa

YK:n yleiskokouksen päätöslauselmien 65/198 ja 66/296 mukaan 22. ja 23. syyskuuta 2014 YK:n päämajassa New-Yorkissa pidetään YK:n yleiskokouksen korkean tason täysistunto - Alkuperäiskansojen maailmankonferenssi. YK:n jäseninä olevien valtioiden ja maiden hallitusten päämiehet, YK:n erityisjärjestöt ja alkuperäiskansojen edustajat keskustelevat alkuperäiskansojen oikeusten kunnioittamiseen ja edistämiseen suunnatuista toimista, jotka on kirjattu YK:n julistuksessa alkuperäiskansojen oikeuksista. Maailmankonferenssin yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti pidetään kaksi täysistuntoa ja pyöreän pöydän keskustelut.

Maailmankonferenssissa tehdään YK:n julistaman Toisen kansainvälisen maailman alkuperäiskansojen vuosikymmenen yhteenvedon ja hyväksytään asialistan vuoden 2015 jälkeiselle ajalle.

Venäjän federaatio on ensimmäisiä YK:n jäseniä, jotka ovat muodostaneet kansalliset Toisen kansainvälisen maailman alkuperäiskansojen vuosikymmenen järjestämistä hoitavat komiteat. Alkuperäiskansojen perinteisille asuinalueille perustettiin alueelliset komiteat. Vuoden 2014 marraskuussa Venäjän federaatio liittyy ihmisoikeusneuvostoon, mikä viittää siihen, että kaikkialla maailmassa pyritään ihmisoikeusten, mm. alkuperäiskansojen oikeusten, kunniottamiseen. Maailmankonferenssiin osallistuu noin kaksisataa alkuperäiskansojen edustajaa, mm. vähintään 20 edustajaa Venäjältä.

Maailman alkuperäiskansojen liike on alkanut maailmankonferenssin valmisteluprosessin. Vuosina 2012-2013 pidettiin alueelliset kokoukset, ja vuoden 2013 kesäkuussa tapahtui valmisteleva kokous Altassa Norjassa. Yli 600 alkuperäiskansojen edistajaa seitsemästä maantieteelliseltä alueelta hyväksyi yksimielisesti Altan julistuksen, jolla on oma oikeudellinen merkityksensä, koska se laajentaa alkuperäiskansojen oikeusten tulkintaa. Altan julistuksessa on maailman alkuperäiskansojen suosituksia, jotka koskevat neljä aiheryhmää. Nämä aiheryhmät ovat alkuperäiskansojen alueet, maat, valtameret ja vedet; YK:n toimenpiteet alkuperäiskansojen oikeusten toteuttamiseksi; alkuperäiskansojen oikeusten toteuttaminen; alkuperäiskansojen vapaaseen ja tietoiseen ennakkosuostumukseen perustuvat kehittämisen painopisteet. Alkuperäiskansat ehdottivat näitä aiheita kekusteltaviksi maailmakonferenssissa pyöreän pöydän ryhmissä ja pyysivät valtioita käyttämään Altan julistusta pohjana konferenssin päätöslauselmalle. Ihmisoikeusneuvosto hyväksyi Altan julistuksen YK:n viralliseksi asiakirjaksi ja neuvoi YK:n yleiskokousta käyttämään sitä yhdessä muiden asikirjojen kanssa maailmankonferenssin valmisteluun.

Aleksei Tsykarev

YK:n alkuperäsikansojen oikeuksia hoitavan asiantuntijamekanismin jäsen

alexey.tsykarev@gmail.com

« Takaisin edelliselle sivulle