Русская версия  |  Suomi

Karjalan kansalaisjärjestöt osallistuvat alkuperäiskansojen maailmankonferenssin valmisteluun

????????? 

Karjalan tasavallan johtajan alaisuudessa toimivan Karjalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten neuvoston jäsen, jonka vuoden 2013 keväällä määrättiin YK:n alkuperäiskansojen hoitavan asiantuntijamekanismin jäseneksi, osallistui YK:n neuvoston 24. alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevaan istuntoon Genevessä.

Kahden päivän aikana valtioiden, YK:n erityisjärjestöjen ja alkuperäiskansojen edustajat keskustelivat alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamisesta ja toteuttamisesta. Vuorovaikutteisen vuoropuhelun muodossa keskusteltiin YK:n yleiskokouksen korkean tason täysistunnon - Alkuperäiskansojen maailmankonferenssin valmistelusta. Maailmankonferenssi pidetään 22. ja 23. syyskuuta 2014 New-Yorkissa.
 
Istunnossa alustajina olivat alkuperäsikansojen oikeuksia hoitavan asiantuntijamekanismin puheenjohtaja Wilton Littlechild, YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin jäsen Devashish Roy, alkuperäiskansojen maailmankonferenssin koordinointiryhmän edustaja Tania Pariona Tarqui ja Norjan saamelaiskäräjien kansainvälinen edustaja John Henriksson. Kaikki puhujat ovat korostaneet alkuperäiskansojen konferenssiin täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen tärkeyttä. Heidän mielestään, maailmankonferenssien avulla voi parantaa lainsäädäntöä ja parantaa astettain alkuperäiskansojen oikeuksien lainvalvontaa.
 ?????????

Maailmankonferenssissa tehdään II maailman alkuperäiskansojen vuosikymmenen yhteenveto. Venäjän federaatio ensimmäisenä YK:n jäsenistä on muodostanut kansallisen Toisen kansainvälisen maailman alkuperäiskansojen vuosikymmenen järjestämistä hoitavan komitean. Alkuperäiskansojen perinteisille asuinalueille, mm. Karjalan tasavaltaan, perustettiin alueelliset komiteat.

Osallistuessaan ihmisoikeusneuvoston istuntoon Aleksei Tsykarev neuvotteli Venäjän edustuston Genevessä edustajien, Suomen, Viron, Euroopan unionin, Liettuan, Romanian ja Guatemalan diplomaattien kanssa. Epävirallisten neuvottelujen tarkoituksena oli koordinoida YK:n asiantuntijoiden, valtioiden ja alkuperäiskansojen ponnisteluja alkuperäiskansojen oikeuksien säilyttämisen alalla. Karjalan kansalaisjärjestön edustaja kertoi kollegoilleen Venäjällä olevista hyvistä käytännöistä, mm. eräillä alueilla määrätyistä vähälukuisten alkuperäiskansojen ihmisoikeusvaltuutettuista. Alkuperäiskansojen ihmisoikeusvaltuutettu varmaankin määrätään myös Karjalassa.

Aleksei Tsykarev keskusteli diplomaattien kanssa kahdesta aloitteesta, jotka Karjalan alkuperäiskansat ehdottivat II maailman alkuperäiskansojen vuosikymmenen toimintasuunnitelmaan. Nämä aloitteet ovat järjestää Suomalais-ugrilaisten kansojen päivät YK:ssä ja kääntää YK:n julistuksen alkuperäiskansojen oikeuksista suomalais-ugrilaisille kielille. Karjalan edustaja esitti julistuksen käännettynä karjalan kielelle.

Aleksei Tsykarev kutsui asiantuntijat osallistumaan kahden Suomalais-ugrilaisen maailmankongressin väliseen konferenssiin, joka pidetään Petroskoissa vuoden 2014 syyskuussa.

Aleksei Tsykarev

YK:n alkuperäsikansojen oikeuksia hoitavan asiantuntijamekanismin jäsen

alexey.tsykarev@gmail.com

« Takaisin edelliselle sivulle