Русская версия  |  Suomi

Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen foorumi

Suomalais-ugrilaisten kansojen foorumi on ensimmäistä kertaa pidetty Udmurtian pääkaupungissa Iževskissä vuonna 2021. Siihen osallistui Venäjän yli 30 alueen edustajia. He keskustelivat kansanperinnön säilyttämisestä ja suomalais-ugrilaisten kansojen tukemisesta digitaalisessa ympäristössä. Päätettiin, että Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen foorumista tulee säännöllinen joka toinen vuosi pidettävä tapahtuma.

Siis Mordvan pääkaupungissa Saranskissa pidettiin 16. – 19. elokuuta 2023 välisenä aikana Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen foorumi. ”Venäjän etnokulttuurinen moninaisuus: nykyaikaiset haasteet ja kehityksen näkökulmat” –foorumin osallistujiksi on yhteensä ilmoittautunut 350 henkilöä Venäjän 35 federaatiosubjektista. Karjalan tasavallan edustajat osallistuivat aktiivisesti foorumin toimintaan.

Anna Anhimova, Suomalais-ugrilaisten kansojen liigan puheenjohtaja, piti foorumin täysistunnossa esitelmän aiheesta ”Nuorisohankkeet. Suomalais-ugrilaisten alueiden yhteistyö nuorisopolitiikan alalla”.

”Venäjän federaation aineeton kulttuuriperintö: ajankohtaiset tieteelliset tutkimukset ja käytännöt” –aiheisessa ryhmätyöskentelyssä puhui Aleksandra Aniskina, Karjalan Kansallisen teatterin näyttelijä. Hän kertoi ajankohtaisista keinosta kiinnittää nuorten huomiota Karjalan tasavallan vepsäläisten aineettoman kulttuuriperinnön säilyttämiseen teatteritoiminnan, bloggaamisen, sosiaalimedian ja etnotapahtumien avulla.

IT-tekniikat kulttuuri- ja kieliympäristössä –ryhmätyöskentelyssä kuunneltiin kaksi esitelmää:

”Nuorten projektitoiminta: kehitysmahdollisuudet” –ryhmätyöskentelyssä Karjalan tasavallan edustajat pitivät kaksi esitelmää:

Me pyysimme Aleksandra Rodionovaa jakamaan elämyksiään foorumista ja kertomaan erittäin ajankohtaista aihetta käsittelevän esitelmänsä yksityiskohdista. Annamme mielellämme hänelle puheenvuoron.

<... Venäjän fennougristien ensimmäinen foorumi pidettiin Iževskissä vuonna 2021, ja vuonna 2023 se pidettiin Mordvan tasavallan pääkaupungissa Saranskissa, ja minun onnistui osallistua siihen. Olen iloisesti yllättynyt tilaisuudesta, kaupungista ja lämpimästä vastaanotosta! Meidän edustajakuntamme (eikä vain meitä) otettiin vastaan kuin arvokkaimpia vieraita! En lakkaa kiittämästä siitä foorumin järjestäjiä ja korostan uudelleen, että järjestämisen taso oli erittäin korkealla!

Foorumiesitelmäni aihe oli Vepsän ja karjalan avoin kielikoprus (VepKar). VepKar-korpus on monitoiminen, koska siinä on paljon työkaluja, jotka antavat kielentutkijoille mahdollisuuden käyttää tätä resurssia omiin tutkimuksiinsa. Korpuksessa on tekstejä, sanakirjoja ja tietokoneohjelmia tietojen käsittelyyn, hakuun ja näyttämiseen. Nyt korpuksessa on yli 5 tuhatta tekstiä karjalan ja vepsän kielen  52 murteella, yli 67 000 sanakirja-artikkelia ja lähes 1,7 miljoonaa sanaa. Korpuksen perustana on käytetty kirjallisia eri genreihin ja tyyppeihin kuuluvia tekstejä, jotka on luotu alkaen 1800-luvusta.

Korpuksessa on nyt mukava hakujärjestelmä, jossa tekstien suodatuskriteerinä voidaan käyttää kieli-, tyyli ja murreominaisuuksia ja myös esimerkiksi informanttia, kerääjää tai tekijää, tallennus- tai julkaisuvuotta. VepKar on kehittymässä, ja nyt sen alustan perusteella on kehitelty Karjalan suomalais-ugrilaisten kansojen puhekorpus. Se on avoin kokoelma äänitekstejä karjalan ja vepsän kielen eri murteilla, tekstien kohdalla on annotointeja ja venäjännöksiä. Puhekorpuksessa on sekä karjalan- ja vepsänkielisen puheen äänitallenteita (nyt siinä on jo yli 80 äänikatkelmaa) että myös äänisanakirja. Korpuksessa olevat työkalut antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden ratkaista joukko karjalan ja vepsän kielen sanaston ja kieliopin tutkimukseen liittyviä tehtäviä. Kokemattomalle käyttäjälle alustan käyttö voi olla melko vaikeaa. Tieteellisten tutkimustietojen laajan saatavuuden varmistamiseksi ja akateemisten tutkimusten käyttöön ottamiseksi sektorissa on päätetty luoda resurssit, jotka kohdistuvat tutkittavien kielten säilytykseen, kehitykseen ja tunnetuksi tekemiseen.

Erityisen huomionarvoista on se, että sellaiset kehittelyt ovat mahdollisia, koska tehdään tiivistä tieteidenvälistä yhteistyötä Soveltavien matemaattisten tutkimusten instituutissa (Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskus) työskentelevien kollegojen kanssa. Kyseessä on kolme resurssia: Karjalan suomalais-ugrilaisten kielten äänikarttaOikolukusovellus ja Karjalan kielen multimediasanakirja LiPaS – Livvin paginan sanat.

On korostettava, että korpusta ovat arvostaneet suuresti asiantuntijat muista tasavalloista. Osallistuminen foorumiin oli minulle ainutlaatuinen mahdollisuus tavata kollegat muista tasavalloista, jakaa kokemusta ja osaamisia ja tutustua muihin osallistujiin. Nyt minä jo haaveilen osallistuvani seuraavaan foorumiin. ...>

© Aleksandra Rodionova. 

Valokuvat: Sergei Remizov (Hanty-Mansijsk) ja Suomalais-ugrilaisten kansojen liigan Vkontakte-ryhmä.


Galleria


« Takaisin edelliselle sivulle