Русская версия  |  Suomi

Karjalankielinen sanelu on pidetty jo viidettä kertaa

Karjalan rahvahan liitto (Petroskoi, Karjalan tasavalta) on jo viidettä kertaa pitänyt karjalankielisen sanelun.  

Karjalan ja vepsän kirjakielen päivänä, 20. huhtikuuta 2018, Karjalan rahvahan liitto ehdotti, että kaikki karjalan kieltä osaavat halukkaat kirjoittavat sanelun karjalan kielellä.

Kampanjan tarkoituksena on tarkastaa oikeinkirjoitustaitoja, edistää karjalan kielen lukemista, lisätä karjalan kielen opiskelijoiden määrä ja laajentaa kielitaidon soveltamiskäytäntö.

Sellaisen sanelun järjestämistä vaikeuttaa se, että on olemassa muutama karjalan kielen murre eikä vielä ole yhteistä karjalan kirjakieltä, joka yhdistäisi kaikki kansan- ja paikallismurteet.   

Karjalan rahvahan liitto on pitänyt tämän kampanjan jo viidettä kertaa. Tänä vuonna sanelua voitiin kirjoittaa varsinaiskarjalaksi, livvinkarjalaksi, lyydinkarjalaksi sekä tverinkarjalaksi. Kampanjassa oli mukana yli 350 ihmistä. Heidän joukossaan oli koululaisia, opettajia, Petroskoin valtionyliopiston ja karjalan kielen kurssien opiskelijoita, karjalaisten kansalaisjärjestöjen jäseniä, etnokulttuuristen keskusten työntekijöitä ja kaikkia halukkaita.    

Kampanjalla on oma logonsa: KŠ (karjalankielini šanelu) –kirjaimet peittävä sulka. Joutsenen sulka, joka on karjalaisilla pyhä lintu, on samalla kielitieteen ja kirjallisuuden symboli. 

Lisäksi, kirjoitusvälineenä sulka symboloi kansan kirjoitus- ja kieliperinteiden säilyttämistä. Vaaleansininen väri on veden ja taivaan väri (heraldiikassa: kauneuden, lempeyden ja mahtavuuden sympoli, se symboloi myös moitteettomuutta, jalomielisyyttä, rehellisuutta ja uskollisuutta). Sitä kaikkea on ominaista sekä kielelle että kansallekin. Sulkaa voidaan tulkita myös kielen harmoniaksi, kevyydeksi, sulavuudeksi ja melodisuudeksi. KS voidaan samalla tulkita karjalankieliseksi saneluksi sekä laajemmassa mielessä karjalaksi sanaksi (karjalaine sana) eli kirjaimet voivat viitata kaikkeen kansan kielelliseen kulttuuriin liittyvään. S on ylemmässä osassaan sulan peittämä, oletetaan, että varsinaiskarjalassa se on Š-kirjain hattuineen.

Joka vuosi kampanja leviää yhä laajamittaisemmaksi. Sanelu on kirjoitettu jo toista vuotta lyydinkarjalaksi, aikaisemmin se oli kirjoitettu vain varsinaiskarjalaksi ja livviksi. Lyydiläiset Pyhäjärven ja Kentjärven kylästä sekä Petroskoista liittyivät mielellään kampanjaan. Lyydiksi sanelua kirjoittivat myös Periodika-kustantamon työntekijät, Karjalan Sanomat-, Oma mua- ja  Kodima –lehden toimittajat.

Karjalassa sanelu kirjoitettiin pääasiassa kansallispiireissä: Kalevalan, Aunuksen ja Prääsän piirissä. Karjalan rahvahan liitto ylläpitää tiiviitä sivistys- ja kulttuurisiteitä karjalaisten paikallisiin kansalaisjärjestöihin, joista monet ovat liiton edellisiä toimipisteitä, sekä kouluihin. Kampanjassa oli mukana myös Veskelyksen kylän koululaisia (Suojärven piiri), Paatenen koulussa opiskelevia lapsia (Karhumäen piiri) ja karjalan kielen kurssien opiskelijoita Pääjärveltä (Louhen piiri). Tänä vuonna kampanjan osallistujiksi ovat tulleet ensimmäistä kertaa Munjärvenlahden koululaisia (Kontupohjan piiri).

Ensimmäistä kertaa kampanjassa oli mukana myös tverinkarjalaisia. Sanelun tekstin käänsi tverinkarjalan murteelle Irina Novak, Karjalan tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin kielitieteen osaston nuorempi tutkija.

Tverissä sanelua kirjoitettiin Tverin alueen A. M. Gorkin tieteellisessä kirjastossa. Tekstin sanoja saneli Irina Stroganova, joka toimii opettajana karjalan kielen avoimilla kursseilla Tverin kirjaston vieraskielisen kirjallisuuden osastolla.

Kampanjan alullepanijana Tverissä oli Tverin alueellinen nuorisojärjestö Tverin Kariela.

Kirjaston sivustolla oli tapahtuman suora lähetys, jotta sanelun kirjoittaisivat kaikkialla maailmassa asuvat tverinkarjalaiset!  

Yhteensä tverinkarjalaisen sanelun kirjoitti 38 ihmistä (Kozlovo (Spirovon piiri), Tolmatši (Lihoslavlin piiri), Lihoslavl, Rameški, Tver ja Petroskoi).

Sanelua kirjoittivat Suomen karjalaiset Joensuussa ja Jyväskylässä. Näin ollen kampanjaa voidaan pitää kansainvälisenä.  

Tänä vuonna saneltavaksi tekstiksi valittiin B. N. Sergunenkovin kertomus Ukko ja akka, seuraavana vuonna järjestäjät aikovat kääntyä karjalaisten kirjailijoiden puoleen ja pyytää, että

kirjailijat kirjoittavat alkuperäisen tekstin sanelua varten, jottei tarvittaisi käyttää venäjänkielistä kirjallisuutta.

Karjalan rahvahan liiton ryhmä Vkontaktessa, kampanjan virallinen ryhmä Karjalankielinen sanelu.

Tiedot ovat antaneet Karjalan rahvahan liiton puheenjohtaja Natalja Vorobei

ja Tverin alueen tieteellinen kirjasto  

 


Galleria


« Takaisin edelliselle sivulle