Русская версия  |  Suomi

2014

Vladimir Jenov. Podarok menkva : hantilainen satukokoelma (Mengk iki : mojlopsa).

Taiteilijat I. Ksenofontova, N. Noskov. Julkaistu Tjumenin kustantamossa vuonna 2014. 72 sivua, venäjän ja hantin kielellä.

Vladimir Jenovin Podarok menkva -kirjassa on kuusi lyhyttä satua hantin ja venäjän kielellä. Kirjailija perehdyttää lukijat hantilaisten tarinoiden salaperäiseen maailmaan ja tutustuttaa menkv-nimiseen metsässä asuvaan jättiläiseen, joka on yksi suosituimmista kansantarujen hahmoista.

 

 

 

 

Komilaiset sadut. Muokannut P. R. Tšerkašin, taiteilija T. V. Olentšinkova. Julkaistu Novokuznetskissa, Kirjailijaliitossa, 2014. 108 sivua.

 

 

 

Rjabtšikova Z. S. Hantin kielen somaattinen sanasto / Z. S. Rjabtšikova; [toimittaja T. N. Dmitrieva]. – Hanty-Mansijsk: Print Class, 2012. – 263 s. : taulukot, värikuvat – Liite: s. 219–263. – ISBN 978-5-4289-0071-2.

Tutkielmassa on ensimmäistä kertaa tehty hantin kielen Surgutin, Vahovskin, Kazymin, Šuryškaryn ja Berezovon murteen kattava analyysi. Tekijä on kerännyt materiaalit kenttätutkimuksen aikana sekä saanut sen kirjallisistä lähteistä, tutkittu materiaali käsittää yli 1800 yksikköä.  

Kirjassa käsitellään hantin kielen synonyymien semantiikkaa, alkuperää, rakennetta, niiden toimimista temaattisen sanaston muiden ryhmien osana sekä roolia hantin kielen idiomeissa.  

Kirja on tarkoitettu suomalais-ugrilaisen kielitieteen asiantuntijoille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet hantin kielen opiskelusta.  

Rjabtšikova Z. S. Venäjä-hanti-mansi-unkari temaattinen sanakirja / Z. S. Rjabtšikova, K. V. Afanasjeva, E. A. Igušev. – Hanty-Mansijsk : Pets. mir Hanty-Mansijska, 2012. – 139 s. – ISBN 978-5-906244-41-3.

Venäjä-hanti-mansi-unkari temaattinen sanakirja on ensimmäinen käytännön opas, jossa on suomalais-ugrilaisia sukukieliä.  

Sanakirja on tarkoitettu kielitieteen tiedekunnissa opsikeleville, joiden ammattialanaan ovat suomalais-ugrilaiset kielet. Sanakirja on hyödyllinen opettajille, käätnäjille, toimittajille sekä ugrilaisista kielistä kiinnostuneille asiantuntijoille. 

 

Afanasjeva K. V. Mansi-venäjä, hanti-venäjä temaattinen sanakirja : kirja esikouluille, joissa toteutetaan kielipesä-etnokulttuurista hanketta / K. V. Afanasjeva, Z. S. Rjabtšikova; [hantin kielen toimittaja E. A. Nemysova]. – Hanty-Mansijsk : Pets. mir Hanty-Mansijska, 2012. – 115 s. : taulukot, värikuvat – ISBN 978-5-906244-37-6. 300 kpl.

Tähän sanakirjaan sisältyy sanoja, jotka liittyvät perinteisiin elinkeinoihin eli metsästykseen, poronhoitoon ja kalastukseen, työvälineiden nimityksiä, puulajijen, pensaiden ja marjojen nimiä. Lisäksi sanakirjassa on eläinten nimiä ja somaattista sanastoa.  

Julkaisu on tarkoitettu Sukupesä-hanketta toteuttavien esikoulujen kasvattajille

 

Afanasjeva K. V. Hantin kielen opetusmenetelmä päiväkodissa : metodinen opetuskirja kasvattajalle / K. V. Afanasjeva, Z. S. Rjabtšikova; Hantien ja mansien autonomisen piirikunnan – Jugran koulutus- ja nuorisopolitiikkavirasto, Hantien ja mansien autonomisen piirikunnan – Jugran  ammatillisen lisäkoulutuksen oppilaitos Opetuksen kehitysinstituutti – 4. painos, muokattu – Hanty-Mansijsk : Pets. mir Hanty-Mansijska, 2012. – 75 s., 4 ml. valokuvia  – ISBN 978-5-906244-40-6. Painosmäärää ei ole merkitty.  

Tämä metodinen opetuskirja on suositeltu esikoulujen kasvattajille, pedagogisten opistojen ja korkeakoulujen opettajille.   

 

 

Воньщәп тэӆ ясәӊ = Kontti täynnä sanoja : hantin- ja venäjäkielinen kertomuskokoelma. Painos 1. / [laatija Z. S. Rjabtšikova; toimittaja E. A. Nemysova; toimittaja ja kääntäjä: Z. S. Rjabtšikova, O. V. Handybina; venäjänkielisen tekstin toimittaja T. P. Privezentseva, taiteilija E. L. Novjuhova]. – Hanty-Mansijsk : Pets. mir Hanty-Mansijska, 2013. – 54 s. : kuvia – ISBN 978-5-906244-42-0. 100 kpl.

Kokoelmassa on lyhyitä hantinkielisiä (tegin murre)ja venäjänkielisiä kertomuksia. Lyhyet juonet kuvaavat Tegin asukkaiden historiallista taipaletta menneisyydestä tulevaisuuteen. Mielenkiintoiset tarinat, kansanennusteet, hantien viisaat neuvot kohdistuvat kouluikäisille lapsille sekä ovat hyödyllisiä kaikille, jotka perehdyttävät lapsia esi-isiensä kulttuurin alkeisiin.

 

 Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen kielten ja joukkotiedotusvälineiden tunnetuksi tekeminen : alueiden välisen tieteellis-käyttännöllisen konferenssin julkaisut

Kokoelmassa on Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen kielten ja joukkotiedotusvälineiden tunnetuksi tekeminen - alueiden välisen tieteellis-käyttännöllisen konferenssin julkaisuja. Konferenssi oli omistettu piirikunnan Hanty jasang –lehden 55-vuotisjuhlalle. Kokoelmassa on artikkeleita suomalais-ugrilaisten ja samojedikielisten joukkoviestinten kehityksestä, julkaisujen merkityksestä kansalliskielten ja –kulttuurien säilyttämiselle ja tunnetuksi tekemiselle, kansallisen identiteetin muodostumisen ongelmista ja näkökulmista. Kokoelma kohdistuu journalisteille, opettajille, yliopistojen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, obinugrilaisten kielten tutkijoille sekä kaikille, joita kiinnostavat kansalliset joukkotiedotusviestimet.

 Tämä hillitön Juvan (laat. V. V. Krivošejev)

Kirja kertoo tunnetun kirjailijan, runoilijan, filosofin, kulttuuri- ja taiteen työtekijän Ivan Nikolajevitš Šestaljoville. Kirja kohdistuu kirjallisuuden tutkijoille, kansatieteilijöille, jatko-opiskelijoille ja yliopistojen opiskelijoille sekä kaikille, joita kiinnostaa Jugran vähälukuisten kansojen kulttuuriperinnön säilyttäminen.
 
 
 
 
 
 

Venäjän etnokalenteri, 2013. Hanti-Mansian autonominen piirikunta – Jugra : venäläisten merkkipäivä-, tapahtuma- ja juhlakalenteri.

Kalenterissa on materiaaleja Jugran historiasta, kulttuurista ja alkuperäiskansojen perinteistä, juhlavuosista ja tulevista tapahtumista ja juhlista, joita pidetään Hanti-Mansian autonomisessa piirikunnassa – Jugrassa.
 
 
 
 
 

 J. A. Jakovlev. Olemme samaa vertä – sinä ja minä” : yleistajuinen tieteellinen kuvaus keski- ja yläasteen koululaisille.

Julkaisusta löytyy tuoreimpia tietoja luonnontieteellisesta ja humanistisesta Siperian tutkimuksesta. Kuvaus on hyödyllinen keski- ja yläasteen koululaisille, sekä kaikille, joita kiinnostavat Siperian luonto, historia ja kansatiede.
 
 
 
 

 V. I. Šestalov. Obinugrilaisten karhunjuhlan musiikki ja mytologia, 2013

V. I. Šestalovin kirja on omistettu tunnetun kirjailijan Juvan Šestalovin muistolle. Kirjassa on elämäkerrallisia materiaaleja, musiikin tutkimuksia, obinugrilaisten perinteisten laulelmien ja laulujen musiikillisia tulkintoja, jotka on kerätty 25 vuoden aikana. Julkaisu on hyödyllinen kansatieteilijöille, taiteen tutkijoille ja kaikille, joita kiinnostaa Pohjolan alkuperäiskansojen kulttuuri.
 
 
 
 

 S. S. Dinislamova. Juvan Šestalov: ilmiön tutkimus, 2012

Julkaisuun kuuluu venäläisten ja ulkomaisten tutkijoiden tutkielmia, jotka on omistettu mansilaisen kirjallisuuden alullepanijan, filosofin ja yhteiskunnallisen vaikuttajan, mansien runollisten perinteiden säilyttäjan ja elvyttäjän Juvan Šestalovin tuotannolle. Kirja kiinnostaa kirjallisuuden tutkijoita, filologian tiedekuntien opiskelijoille ja kaikille, joita kiinnostaa kirjailijan tuotanto.
 
 
 
 
 

Vagatova M. K. Самем арийл… : аран нэпек = Sydämeni laulaa … : laulukokoelma hantin ja venän kielellä / M. K. Vagatova. – Hanty-Mansijsk : Print Class, 2011. – 272 s.

Laulukokoelma paljastaa hantien perhearvoja ja kansanviisautta. Tämä kokoelma on omistettu Maria Vagatovan lapsenpojalle Pavel Bankille.

 

 

 

Kolmakov B. V. Харщи евие : моньщ-путар = Nokkela ahven : satu / B. V. Kolmakov; [kääntäjä hantin kielelle R. G. Rešetnikova]. – Hanty-Mansijsk : Print Class, 2011. – 64 s. – Teksti venäjän ja hantin kielellä 

Satu hantin ja venäjän kielellä tarkoitettu äidinkieltään ja venäjän kieltä opiskeleville koululaisille kotilukemista varten. 

 

 

 

Säilytetään kieltä perheessä = Хоттэл ехлув пила яснев еллы тэлэв : нявремат ханшум путрат : lasten taideteoksia / [laatija U. A. Danilo ; toimittaja: R. G. Rešetnikova, N. I. Vah]. – Hanty-Mansijsk : Print Class, 2011. – 80 s. – Teksti venäjän ja hantin kielellä  

Kertomukset, sadut ja runot hantin ja venäjän kielellä on tarkoitettu äidinkieltään opiskeleville koululaisille kotilukemista varten. 

 

 

 

”Jugra on ainiaaksi sydämessäni…” = ”Сама рахты Югра мувие…” = ”Югра ма сымумт акваг хульты…” : valokuva-albumi / [laatija N. I. Vah; kääntäjä hantin kielelle R. G. Rešetnikova ; kääntäjä mansin kielelle N. S. Merov]. – Hanty-Mansijsk : Print Class, 2011. – 108 s. – Teksti venäjän, mansin ja hantin kielellä  

 

 

 

Handybina, ?. V. Skazki mojej babuški. Sbornik tekstov hantyjskogo folklora (Mummoni sadut. Hantilainen kansanperinnekokoelma) / ?. V. Handybina; käännös, laatiminen / Alkusanat, huom. – ?. N. Dmitrieva. – Hanti-Mansijsk : Kustantamo Informatsionno-izdatelskij tsentr oy, 2011. – 165 s.

Mummoni sadut –kokoelmaan kuuluu hantilaiseen kansanperinteeseen liittyviä tekstejä (satuja, muinaisia kertomuksia, lauluja, arvoituksia), jotka edustavat hantin kielen berezovon ja surgutin murretta.

Tekstit on otettu Jugran valtionyliopiston humanistisen insituutin yhteydessä toimivan Pohjolan alkuperäiskansojen kulttuurin ja kielten tutkimus- ja koulutuskeskuksen kirjastokokoelmista.
 
Tämä hantilainen kansanperinnekokoelma antaa mahdollisuuden ottaa hitunen korvaamattoman arvokasta kansan viisautta tieteelliseen käyttöön ja tutustuttaa siihen viisauteen laaja lukijakunta, näyttää hantin kielen kauneus ja rikkaus ja kertoa hantin kielen erityispiirteistä ja venäläisen kansanperinteen vaikutuksesta siihen.
 
Kokoelma hantin ja venäjän kielellä, sisältää tieteelliset kommentit.

 Slinkina T. D. Mansijskije oronymi Urala : nautšnoje izdanije (Uralin mansinkieliset paikannimet : tieteellinen julkaisu) / ?. D. Slinkina. – Hanti-Mansijsk : Izdatelskij dom Novosti Jugry oy, 2011. – 480 s.

Mansien (vogulien) kotiseutu, kohtalo, filosofia ja Uralin Pyhä kivivyö on ainoa eheä kokonaisuus, joka on muodostunut vuosituhansien aikana eikä sitä saa jakaa. Nimenomaan se ajatus kehittyy esitettävässä kirjassa.
 
Uralin poihoisosan ainutlaatuiset paikannimet, jotka muinaisen kansan viisaat esi-isät ovat muodostaneet vuosituhansien aikana, kuvastaa sen kansan historiaa, vaelluksia, henkistä ja aineellista kulttuuria. Paikannimisysteemi esittää eräitä foneettisia ja leksikaalisia muutoksia, jotka ovat seuranneet alueellisista, taloudellisista ja sosiaalisista yhteyksistä kansoihin, jotka asuivat lähellä menneinä aikakausina ja asuvat naapurissa nyt.
 
Aineisto on tarkoitettu sekä mansin kieltä puhuville että aloittelijoille. Kirjassa on esitetty ja analysoitu myös nenetsin-, komisyrjäänin-, hantinkielisiä ja muita paikannimiä.
 
Kirjassa on monipuolisia aineistoja, jotka on tarkoitettu geodeetteille, geologeille, kartanpiirtäjille, maantieteilijöille, ekologeille, arkeologeille, kotiseuduntutkijoille, opettajille, opiskelijoille, sekä teollisuuslaitosten ja matkailualan suunnittelijoille ja kehittäjille, jotka tekevät työtä mansien asuinalueilla.

« Takaisin edelliselle sivulle