Русская версия  |  Suomi

2015

Udmurttien kuviokudonta : (V. N. Belitserin tutkimusretkimateriaalien perusteella). – Iževsk : Venäjän tiedeakatemian Uralin historian, kielen ja kirjallisuuden instituutti, 2013. – 75, [1] s.

Albumissa on udmurttien kuviokudonnan esimerkkejä, jotka on kerännyt moskovalainen etnografi V. N. Belitser Udmurtian-tutkimusretkillä vuosina 1930, 1931 ja 1938 ja jotka säilyvät Venäjän tiedeakatemian Uralin historian, kielen ja kirjallisuuden instituutin arkistossa, sekä historioitsijoiden ja etnografien alkuperäisiä tutkielmia, jotka liittyvät  udmurttien perinteisen kuviokudonnan säilyttämiseen ja tutkimiseen.  

 

 

Mannerheim. Keisarillisen Venäjän armeijan upseeri, Itsenäisen Suomen marsalkka : [Valtiollinen Eremitaasi 25.1.-5.6.2005, Pietari : Suomen kansallismuseo 5.7.-9.10.2005, Helsinki : Taidemuseo 27.10.2005-29.1.2006, Mikkeli : Museo 23.2-14.5.2006, Turku : näyttelykatalogi / laatija ja toimittaja Т. Vihavainen]. – Helsinki : Pietari-säätiö, 2005. – 65 s. – Teksti suomen kielellä.

 

 

 

 

Маньщи махманув потраныл = Mansien kertomukset : kokoelma / laatija G. R. Kondina, S. М. Rombandeeva; toimittaja. G. R. Kondina. – Hanty-Mansijsk : Print-Class, 2014. – 116s.

Kokoelma sisältää Луима сэрипос –kansallislehden toimittajien julkaisuja. Artikkelit jaetaan kahteen osioon: Elämästä ja Sodasta. Elämästä-nimisessa osiossa on julkaistu kuvauksia ihmisistä, heidän arkielämästään ja juhlistaan. Sodasta-osiossa sankarit jakavat muistelmiaan rintamilla olleista isoisistään, ankarasta lapsuudestaan, joka sattui samaan aikaan sodan sekä sotaa edeltäneiden ja sodanjälkeisten vuosien kanssa. Kaikki tekstit ovat mansin kielellä. Kirja on julkaistu ensimmäisen marinkielisen Луима сэрипос –piirilehden 25-vuotisjuhlan kunniaksi. 

 

Orlov V. B. Vogulien sankarieepos venäjänkielisessä taiteellisessa tulkinnassa / V. B. Orlov – Šadrinsk: Šadrinskin painotalo, 2015. – 284 s.

Teoksessa on Bernant Munkatšin Vogulien eepisen kansanrunouden kokoelman 2. osan kaikki tekstit Vadin Orlovin taiteellisessa tulkinnassa.    

 

 

 

 

 

Өхəт йухан арəӈ ими = Laulava nainen Eht Juganista / laat. Е. D. Kaksina. – Tjumen : Format, 2014. – 128 s.

Kokoelmassa on kansanrunoutta hantin kielen Kazymin murteella, tekstit on saatu runonlauluja E. K. Togolmazovalta. Tekstit on käännetty venäjäksi ja varustettu tieteellisillä huomautuksilla.  

Kirja on mielenkiintoinen folkloristeille, kielitieteilijöille, entografeille, historioitsijoille, kotiseutututkijoille sekä laajalle lukijakunnalle.

 

 

Suuren Objoen sivujoet : omaperäisten kirjoittajien runoja ja proosaa / [kirjoittaja ja laatija U. А. Danilo; toimittaja R. G. Rešetnikova]. - Hanty-Mansijsk : Progress (Tjumen : City-press), 2014. - 119 s.

 

 

 

 

 

Šijanova, А. А. Hantin kielen parilliset sanat (Šuryškaryn murteen materiaaleja) : tutkielma / А. А. Šijanova.– Tjumen: Format, 2013. – 156 s.

Tutkielmassa, jossa on tutkittu Šuryškaryn murretta, käsitellään hantin kielen parillisia sanoja.  Julkaisussa on lueteltu hantin parillisten sanojen leksikaalis-semanttiset ryhmät sanaluokkien perusteella sekä on käsitelty parillisten sanojen semantiikkaa hantien kielellisessä maailmankuvassa, on esitetty parillisten substantiivien, adjektiivien, verbien, adverbien, lukusanojen, pronominien ja interjektioiden morfologisia ominaisuuksia, taivutusta ja derivointia sekä reduplikaatiota ja toistoja hantin kielessä.   

 

 

Касəм йох путрəт, арəт : Kazymin hantien tarinoita ja lauluja / Hanti-Mansian autonomisen piirikunnan – Jugran opetus- ja nuorisopolitiikkalaitos (Hanty-Mansijsk), Hanti-Mansian autonomisen piirikunnan – Jugran Obinugrilainen soveltavien tutkimusten ja sovellusten kehittämisen insituutti; [toimittaja  V. N. Solovar]. – Hanty-Mansijsk : (Tjumen : Format), 2014. – 125 s.

Kokoelmassa on Kazymjoen rannalla asuvien hantien kansanperinteeseen liityviä teoksia, jotka on kerätty vuosina 1993-2012. Kirja on julkaistu hantin ja venäjän kielellä, varustettu tieteellisillä huomautuksilla. Siinä on käytetty uusia aakkosia, jossa on huomioitu hantin foneettisia ominaisuuksia. Kirja kohdistuu kielitieteilijöille, folkloristeille, entografeille, historioitsijoille, kotiseutututkijoille sekä laajalle lukijakunnalle.

 

Nemysova, Е. А. Hantin kielen oikeinkirjoituksen sääntöjä : hakuteos / Е. А. Nemysova, N. B. Koškareva, V. N. Solovar; Hanti-Mansian autonomisen piirikunnan – Jugran opetus- ja nuorisopolitiikkalaitos (Hanty-Mansijsk), Hanti-Mansian autonomisen piirikunnan – Jugran Obinugrilainen soveltavien tutkimusten ja sovellusten kehittämisen insituutti. – Hanty-Mansijsk: Jugorski format, 2014. – 162, [1] s.

Hakuteoksessa on hantin kielen oikeinkirjoitusohjeita, jotka säätävät hantinkielisen puheen kirjoittamista: äänteiden merkittämistä kirjaimilla, sanojen osien yhtenäistä kirjoittamista (juuren ja johtimien), sanojen kirjoittamista yhteen, erikseen tai väliviivalla, lisäksi teos on lyhyt oikeinkirjoitussanakirja ja yms. Säännöt on kehitetty Kazymin murteen perusteelta. Hakuteos on tarkoitettu laajalle lukijakunnalle.

« Takaisin edelliselle sivulle