Русская версия  |  Suomi

Ranskalainen tutkija Sebastien Cagnolin uusi kirja. Komin Tasavalta

20. marraskuuta 2018 komilaisen teatterin perustajan Viktor Savinin 130-vuotispäivän kynnyksellä Komin tasavallan Kansalliskirjastoon kokoontui fennougristeja, teatteritoimijoita, kirjailijoita ja opiskelijoita osallistumaan ranskalaisen kääntäjän ja tiedemiehen Sébastien Cagnolin kirjan esittelytilaisuuteen, kirjan nimi on: Lever de rideau sur le pays komi: Un théâtre finno-ougrien de Russie boréale en dialogue avec le monde (suom. Komimaan edessä olevan esiriipun nostaminen: Venäjän pohjolan suomalais-ugrilainen teatteri vuoropuhelussa maailman kanssa).

Sebastien Cagnoli sanoo varttuneensa meren ja vuorten välillä. Suoritettuaan kouluopinnot Nizzassa hän muutti Nantesiin, missä sai insinöörin diplomin ja sitten rupesi työskentelemään ammattialallaan pariisilaisessa yrityksessä.

Samalla hän suoritti teknisen sekä kulttuuri- ja koulutusharjoittelun Japanissa ja puolusti maisterityön, joka liittyi maailman kieliin, kulttuureihin ja yhteisöihin Itäisen kielen ja sivilisaatioiden kansallisessa instituutissa (Inalco) Pariisissa.

Sebastien Cagnoli kirjoittaa kertomuksia ja teatterinäytelmiä ranskaksi. Kääntäjänä hän pyrkii tutustuttamaan ranskalaisia lukijoita suomalais-ugrilaisten kirjailijoiden teoksiin, jotka on kirjoitettu suomeksi, vepsäksi, komiksi ja udmurtiksi.

Sebastien Cagnoli on kielten ja sivilisaatioiden itsenäinen tutkija, häneltä on ilmestynyt tieteellisiä teoksia uralilaisesta kirjallisuudesta (mm. kominkielisestä kirjallisuudesta).

Nizzalainen kääntäjä ja tiedemies Sebastien Cagnoli on opiskellut komin kieltä, kirjallisuutta ja kansallisen teatterin historiaa jo yli 12 vuotta. Näinä vuosina hän on julkaissut monta artikkelia ja kirjan, joka koostuu hänen ranskaksi kääntämistään kominkielisistä runoista.

Cagnolin kirjassa on kuusi osaa. Kahdessa ensimmäisessä kirjailija esittää Komin tasavaltaa laajalle ranskankieliselle yleisölle, kertoo alueesta, luonnosta, kansallisesta ja kulttuurisesta identiteetistä sekä kominkielisestä kirjallisuudesta.

”Komin tasavalta Venäjän Euroopan puoleisen osan koillisosassa rajoittuu Uralvuoriin ja arktiseen tundraan. Tämän suomalais-ugrilaisen alueen ydinkeskuksessa, missä identiteetti perustuu kielelliseen ja alueelliseen yhtenäisyyteen, yhteiskunta ja sen historia resonoivat kansallisella murteella olevien teatteriesitysten 100-vuotisen historian kanssa. Viime vuosikymmenissä Komin teatteri on ollut mytologian ja suosittujen perinteiden saattajana, propagandavälineenä ja kansainvälisenä viestintävälineenä. Lebedevista Popoviin tämä kirja nostaa kulttuurin edessä olevan esiriipun, ja kulttuuri paljastuu osallistumaan vuoropuheluun maailman kanssa”.  

Katsokaa video Finnougoria –ohjelmasta (televisiokanava Jurgan)

« Takaisin edelliselle sivulle