Русская версия  |  Suomi

Projekti 2U: rehellinen keskustelu ammateista

Nykymaailmassa nuorten ihmisten on suhteellisen vaikeaa valita tietoisesti ammattiaan. Uraneuvontaohjelmat eivät välttämättä anna kattavia tietoja, ja nuoret joutuvat kuuntelemaan läheistensä suosituksia valitessaan tulevaisuuttaan ja analysoimaan itse ammattien työmarkkinanäkymiä.

Tässä tilanteessa Karjalan Kansalliskirjaston työntekijöille syntyi idea järjestää kirjastossa koulun yläasteen ja korkeakoulujen opiskelijoille tarkoitettu tilaisuus, mihin kutsutaan eri ammattilaisia, jotka kertovat rehellisesti ja mukaansatempaavasti omasta ammatistaan. Tapahtumia pidetään kerran kuukaudessa, samanaikaisesti tulee kaksi puhujaa, jotka harjoittavat eri ammattialoja. Tapaamisen aikana vierailla on mahdollisuus esittää mitä tahansa kysymyksiä ja saada kattavia vastauksia. Sellaisten hankkeiden tarkoituksena on ensinnäkin laajentaa näköaloja ja helpottaa oman taipaleensa valintaa.

Hanke käynnistyi 11. helmikuuta 2020.  Ensimmäiset vieraat olivat nuori kardiologian erikoislääkäri ambulanssisairaalasta ja historian ja yhteiskuntatieteen opettaja. Hankekoordinaattori tunnin aikana esitti ammattilaisille etukäteen laadittuja kysymyksiä, ja tapahtumaan osallistujat esittivät vuorotelleen omia kysymyksiään ja ilmaisivat mielipiteitään. Osallistujia kiinnostivat eniten palkitsemiseen, koulutukseen ja tuleviin työllistymismahdollisuuksiin liittyvät asiat. He olivat uteliaita tietämään, miten kutsutut ammattilaiset olivat aikoinaan valinneet ammattiuransa, mikä ei tyydytä heitä ammattialallaan, miksi he pitävät työstään ja tekikö heidän mieli vaihtaa toiminta-alaansa. Esitettiin myös riittävän omaperäisiä kysymyksiä. Esimerkiksi historian opettajaa pyydettiin kertomaan naurettavimmasta oppituntitapahtumasta, ja lääkäri kertoi ensimmäisestä sairaalatyöviikostaan. Vilkkaan keskustelun aiheena oli yliopistokoulutus ja sen yhteys käytäntöön ja ongelmiin, joita kohtaa heti valmistuttuaan oppilaitoksesta. Keskustelun aikana vallitsi kevyt ja positiivinen tunnelma. Käytiin avointa dialogia, joka paljasti näennäisesti kaikille tutun opettajan ja lääkärin ammatin epätavalliset ja mielenkiintoiset puolet.

Toinen tapahtuma pidettiin 10. maaliskuuta. Tällä kertaa yleisön kysymyksiin vastasivat Playrix-yhtiön videosuunnittelija ja Kami-takkakeskuksen pääjohtaja. Suunnittelija kertoi työkokemuksestaan maailman yhdessä suurimmista yhtiöistä, tunnelmasta ja työkollektiivin sisäisestä tuesta, antoi kuvauksen tavallisesta työpäivästään ja tietoja lempitietokonepeleistään ja vapaa-ajanvietosta, selosti ammattinsa myönteisiä puolia. Kokoukseen osallistujat kysyivät videosuunnittelijan ohjelmistokalustosta ja siitä, mitä tarvitaan, jotta päästään työhön Playrixin kaltaiseen yhtiöön.

Takkakeskuksen pääjohtaja antoi vakuuttavan selityksen siitä, miksi uunit ja takat ovat ajankohtaisia jopa 2000-luvulla. Toinen vieras kertoi siitä, miten nyt rakennetaan takkoja, mitä osaamisia ja taitoja liittyy uunimuurarin ammattiin ja miten kotimaiset ja ulkomaiset uunimestarit eroavat toisistaan. Lisäksi tapaamisessa saatiin selville, onko takan rakentaminen taloon kallista tänään, paljonko haittaa aiheuttaa ympäristölle takan käyttö ja miten tullaan uunimuurareiksi.

Hanke on vasta käynnistynyt, mutta on saatu hyviä palautteita sekä osallistujilta että puhujilta. Olen varma, että tulevaisuudessa voimme tehdä yhteistyötä eräiden eksperttien kanssa online-tilassa. Rajoitusten poistamisen jälkeen aiomme jatkaa hanketta kaikille tavallisessa muodossa.

Artem Ivanov,
Karjalan Kansalliskirjaston pääkirjastonhoitaja

Galleria


« Takaisin edelliselle sivulle