Русская версия  |  Suomi

Marin elektroninen kirjasto - hanke

Marin e-kirjasto - hanke toteutetaan tasavallan Etnokulttuuristen ja kansallisuuksien välisten suhteiden kehittämisohjelman puitteissa Marin tasavallan presidentin määrärahoista. Hankkeen toteutetaan vuosina 2006-2008.
Marin e-kirjasto - hankkeen päätavoite on ennen kaikkea luoda ainutlaatuinen tietoressursi ja antaa asiakkaille mahdollisuus käyttää sitä vapaasti. S. Tshavainin kansalliskirjaston lisäksi projektiin osallistuvat myös opetusministeriö, kulttuuri-, paino- ja kansallisuusministeriö, Marin tieteellinen tutkimuslaitos sekä tasavallan arkistot ja kustantamot. 
Hankkeen koordinaattorina toimiva S. Tshavainin kansalliskirjasto on vastuussa tietoressursien keräämisestä, säilyttämisestä ja turvaamisesta, verkkoaineistojen tiedonhakujärjestelmän sekä e- aineistojen etäkäytön luomisesta.
Marin e-kirjastoon kuuluu ennen kaikkea Marin tasavallasta kertovaa kirjallisuutta, jota painetaan sekä tasavallassa että sen rajojen ulkopuolella. Kansalliskirjaston puolelta esitetään omia bibliografisia julkaisuja, joista uusin on bibliografinen opas "Marin alueen historia vallankumousta edeltävässä kirjallisuudessa". 
Hankkeen ensimmäinen vaihe päättyi vuoden 2007 loppupuolella. Tämän vaiheen tuloksena on se, että ainutlaatuiset kotiseutudokumentit S. Tshavainin kansalliskirjaston harvinaisten julkaisujen kokoelmista olivat kuuluneet e-kirjaston kokoelmaan. Elektronisen kirjaston palveluja voitiin käyttää kirjaston lukusaleissa. 
Vuonna 2008 alkoi hankkeen toinen vaihe, jonka puitteissa nykyaikaisten kirjailijoiden kotiseutujulkaisuja sekä tasavallasta kertovaa sosiaalisesti merkittävää kirjallisuutta ollaan siirtämässä sähköisen muotoon. Hankkeen tuloksena tarjotaan verkkoaineistoja etäkäyttöön.
Lisätietoja Marin e-kirjasto -hankkeesta löytää venäjäksi http://library.mari-el.ru/  -sivulta.

« Takaisin edelliselle sivulle