Русская версия  |  Suomi

Kilpailu Mordvan tasavallan kulttuuri- ja matkailuministerion palkinnosta (vuoden 2012 toiminnan perusteella)

увеличитьMordvan tasavallan kulttuuri- ja matkailuministeriö on jo toista kertaa julistanut tasavaltalaisen kilpailun, johon osallistui eri kunnallisia kirjastoja. Kilpailun tarkoitus on tukea tasavallan kunnallisten kirjastojen innovatiivista ja luovaa toimintaa, edistää innovatiivisia käytäntöjä, kehittää kirjastojen, vallan ja yhteisön välisiä suhteita, parantaa kirjaston ja kirjastonhoitajan imagoa. Kilpailussa on kaksi kategoriaa:”Luova yhteiskunnallinen hanke” ja ”Koulutustapahtuma”.

Vuonna 2013 kilpailuun osallistui 22 kunnallista kirjastoa Mordvan tasavallan eri piireissä ja Saranskissa. Osanottajien joukossa on keskus-, lasten-, kaupungin- ja lähikirjastoja.

Hanketoiminta on tärkeä osa kirjaston toimintaa, koska se auttaa saavuttamaan erityistarkoitukset lyhyessä ajassa käyttämällä rajoitettuja aineellisia ja taloudellisia resursseja. Kilpailuun osallistui 10 luovaa yhteiskunnallista hanketta ja 16 koulutustapahtumaa.

увеличить

Kilpailuun lähetettiin hakemukset, joissa mainittiin hankkeiden  perusindikaattorit, kirjastojen tärkeimmät toimintamuodot, yhteistyö paikallisten hallintoelinten, tiedotusvälineiden ja rahoittajien kanssa.
 
Hakemuksiin on liitetty myös kuvamateriaaleja, jotka kuvaavat tapahtuman ydintä ja hankkeen (tapahtuman) toteuttamisen vaiheita: valokuvia, esitelmiä, bibliografisia tietoja, julkaisuja tiedotusvälineissä ja kirjaston laatimia ja julkaisemia esitteitä.

 

Kilpailumateriaalien käsiteltäessä huomiota kiinnitettiin seuraaviin kriitereihin: kilpailijan yhteiskunnalliseen ja luovaan toimintaan, tapahtumien ja hankkeiden ajankohtaisuuteen, ennakkoluulottomaan lähestymistapaan hankkeen toteuttamiseen, käytännön ja yhteiskunnalliseen hyötyyn. Tasavallassa vuoden 2012 tärkein tapahtuma oli mordvalaisten liittyminen Venäjän valtion muihin kansoihin 1000-vuotisjuhla, ja monien kirjastohankkeiden tarkoituksena oli herättää nuorissa ylpeyttä Venäjän ja Mordvan historiasta ja menneisyydestä, tehdä tunnetuksi venäläistä ja mordvalaista kulttuuria. Asiantuntijaneuvosto on jakanut 9 palkintoa seuraaville kilpailijoille:

I palinnon sai Mordvan tasavallan Ruzajevkan piirin keskuskirjasto pitkäaikaisesta Kovtšeg - julkaisu- ja koulutushankkeestaan (kirjaston johtaja Liana Trjakova).

II palkinnon sai Bolšoje Ignatovon piirin keskuskirjasto Stalingradin taistelun 70. vuosipäivälle omistamastaan Voiton salasana – Stalingrad –tapahtumasarjasta (kirjaston johtaja Antonina Bolkina).
 
III palinnon sai Ardatovin piirin keskuskirjasto luovasta yhteiskunnallisesta hankkeestaan, joka kohdistuu lukijoiden hengelliseen ja moraaliseen kasvatukseen (kirjaston johtaja Valentina Kotšetkova).

III palinnon sai Itšalkin kylän kirjasto oppitunnistaan Pyhittäjäisä Filaret – Itšalkin ihmeidentekijä (kirjaston johtaja Tatjana Ivleva).

увеличить   увеличить   увеличить  

kannustuspalkinnot saivat:

увеличить

Kuten käytäntö on osoittanut, tärkeimmät kirjaston kehityssuunnat ovat ulkoisia, yhteisöön suunnattuja, eivätkä sisäisiä. Kirjastot edistävät isänmaallisten perinteiden elvyttämistä ja lasten hengellistä ja moraalista kasvatusta, käyttäjien mediakasvatusta, äidinkielen säilyttämistä ja mordvalaisen kirjallisuuden tunnetuksi tekemistä.

Kilpailu on jo muodotunut hyväksi perinteeksi. Mordvan kirjastoissa etsitään aktiivisesti uusia toimitamuotoja, minkä ansiosta kilpailu kehittyy ja elää.

« Takaisin edelliselle sivulle