Русская версия  |  Suomi

Murmanskin alueen valtiollinen yleinen tieteellinen kirjasto

Murmanskin alueen valtiollinen yleinen tieteellinen kirjasto on alueen suurin kulttuuri- ja tietokeskus. Kirjasto tarjoaa käyttäjille erilaisia tietopalveluita. Se auttaa säilyttämään ja kehittämään perinteistä kirjakulttuuria.

Kirjaston yleinen kokoelma sisältää yli 2.6 miljoonaa erilaista julkaisua, mm. audiovisuaalisia julkaisuja, verkkojulkaisuja sekä painotuotteita. Kirjasto voi aiheellisesti ylpeillä 1600-luvulla ja 1900-luvun alussa ilmestyneillä harvinaisilla julkaisuillaan. Kirjastossa oleva Murmansin alueesta kertova aineisto, mm. saamen kielellä on Kuolan niemimaan arvokkain omaisuus.

Kirjastossa säilytetään alueen suurimpia kokoelmia, mm. lääketieteellista ja tieteellis-teknista kirjallisuutta, taidejulkaisuja jne. Kirjastossa on muutama tietokanta, mm.:

Kirjasto kehittää aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä Barentsin Euroarktisen alueen projektin puitteissa sekä järjestää kansainvälisiä, yleisvenäläisiä ja alueellisia tieteellis-käytännöllisiä konferensseja, pyöreitä pöytiä ja seminaareja. Lukijat osallistuvat kirjallisuus- ja musiikki-iltoihin, kirjojen julkistamistilaisuuksiin sekä näyttelyihin.

Vuonna 1994 kirjaston kotiseuduntutkimuksen bibliografian osaston pohjalle luotiin saamelaisen kirjallisuuden ja kotiseutukirjallisuuden osasto. Kotiseutu- ja aikakausjulkaisujen kokoelma on kuitenkin alkanut täydentyä jo monta vuotta sitten. Nykyaikana kirjastossa on yli 34 miljoonaa painotuotetta, audiovisuaalista julkaisua sekä digitoitua aineistoa. Kirjastossa on myös 1800- ja 1900-luvuilla ilmestyneiden harvinaisten julkaisujen kokoelma sekä alueemme suurin aikakausjulkaisujen kokoelma.

Murmanskin alue on monikansainen seutu. Sen kantaväestö on saamelaista. Sekä saamelaisille, että yleensä maailman yhteisölle on tärkeää säilyttää pohjoisen pienten kansojen perinteitä, aineellista kulttuuria ja menoja. Kirjastossa kerätään ja säilytetään saamelaisten historiasta kertovia asiakirjoja. Saamelaisen kokoelma sisältää julkaisuja venäjän kielellä ja saamen murteillä. 1900- ja 2000-lukujen vaihteessa kirjasto osallistui aktiivisesti Barentsin Euroarktisen alueen Saamelainen bibliografia –projektin toteuttamiseen. Projektin tavoite oli yhteisen tietokannan luominen Norjan, Suomen, Ruotsin ja Venäjän välille. Vuodesta 2001 lähtien kirjastossa kehitetään elektroninen luettelo ”Saamelainen bibliografia”.

Galleria


« Takaisin edelliselle sivulle