Русская версия  |  Suomi

Udmurtian Kansalliskirjasto on saanut tukea Koneen säätiöltä (Suomi)

Udmurtian Kansalliskirjaston digitointihanke, joka toteutetaan vuoden 2013 tammi-kesäkuussa, on saanut suomalaisen Koneen säätiön Kieliohjelman apurahan.
 
Ohjelman päätavoitteena on edistää pienten suomalais-ugrilaisten kielten, suomen ja Suomen vähemmistökielten dokumentointia sekä parantaa kieliaineiston käyttöä. 

Se hanke jatkaa Udmurtian Kansalliskirjaston hanketta ”Udmurttilainen kirja –sähköisen kirjaston luominen”, joka on saanut tukea alueelliselta kohdeohjelmalta ja Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurien tukiohjelmalta. Hanke kohdistuu kansallisen kulttuurin painettujen muistomerkkien säilyttämiseen ja niiden laajempaan yleiseen käyttöön, udmurttilaisen kirjan ja udmurtin kielen tuntemuksen lisäämiseen verkossa, kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistämiseen udmurtin aseman lujittamiseksi ja sen edelleen kehittämiseksi. 

Hanke edellyttää Kansallisen sähköisen kirjaston, mm. Udmurttilainen kirja –kokoelman, laajentamista tiedemiehiä ja asiantuntijoita kiinnostavien vallankumousta edeltäneiden ja 1900-luvun alun kansallisten julkaisujen ansiosta.

« Takaisin edelliselle sivulle