Русская версия  |  Suomi

Tieto- ja kirjastopalvelukeskus (Karjalan tasavallan Kansalliskirjaston kirjastoauto)

Vuoden 2011 syksyllä Karjalan tasavallan Kansalliskirjastoon on saapunut nykyaikainen kirjastoauto eli tieto- ja kirjastopalvelukeskus. Liikkuvia kirjastopalvelukeskuksia alettiin valmistaa vuonna 2009 Puškinskaja biblioteka –säätiön aloitteesta Venäjän federaation kulttuuriministeriön tilauksesta Venäjän kulttuuri –kohdeohjelman piirissä. Nyt kirjastoautoja ajaa Venäjän 12 alueella, mm. Karjalassa. Nykyaikainen kirjallisuus, tietokone-, multimedia- ja akustiset laitteet, mukavat olosuhteet linja-autossa ja sen tyylikäs sisustus edistävät kirjaston kasvatuksellisten ja yhteiskunnallisten tehtävien suorittamista alueilla, mihin on vaikeaa tai mahdotonta perustaa vakituisia kirjastoja.

 
Puolessa vuodessa olemme käyneet läpi eri työmuotoja ja reittejä, etsineet partnereita, tutkineet eri asutuskeskusten maantieteellista ja yhteiskunnallista asemaa. Toiminnassamme on kolme pääalaa:
 
    увеличить    увеличить    увеличить
 
Tänään Karjalan Kansalliskirjaston kirjastoauto ei ole ainoastaan liikkuva kirjasto, missä tarjotaan perinteisiä palveluja, vaan on myös ilmainen koulutuskeskus, avoin kulttuuri- ja vapaa-ajankeskus ja monien Karjalassa pidettävien festivaalien ja tapahtumien koriste.
 
Me tarjoamme perinteisiä palveluja kolmessa kansallispiirissä: Äänisenrannan, Prääsän ja Aunuksen piirissä. Nämä piirit ovat tasavallan vähälukuisten alkuperäiskansojen - karjalaisten ja vepsäläisten – tiheästi asuttamia. Karjalassa on paljon metsiä ja järviä, täällä on paljon hallinnollisista keskuksista kaukana sijaitsevia kyliä. Monissa kylissä on huonosti kehittynyttä infrastruktuuria, monista kirjastoista ja taloista puuttuu Internet-yhteys.
 
Kun olemme päättämässä kirjastoauton reitistä, olemme kiinnittäneet huomiotamme asutuskeskusten sosioekonomiseen asemaan, kirjastopalvelujen saatavuuteen ja laatuun, kirjastopalvelujen tarpeeseen ja liikenteen saavutettavuuteen. Toimintamme ensimmäisten kuukausien aikana olemme päättäneet reitistä, ja vuonna 2012 olemme valinneet vielä uudet reitit. Tänään Karjalan Kansalliskirjaston kirjastoautolla on 8 reittiä 14 asutuskeskukseen ja 20 pysäkkiä, joista jokaisella palvelemme 1,5-2 tuntia. Kirjastoauton aikataulu julkaistaan Kansalliskirjaston kotisivuilla.
 
    увеличить     увеличить     увеличить
 

Kirjastoautosta Kansalliskirjaston kirjastokortin on saanut yli 600 ihmistä. Joka kuukausi kirjastoautossa käy keskimäärin 350 asiakasta, yksi kolmasosa heistä on asiantuntijoita, ja kolmasosa - eläkeläisiä ja työttömiä. Koululaiset tekevät viidesosan kaikista käynneistä. Kuukaudessa lainataan noin 1000 dokumenttia. Ne ovat etupäässä taidekirjallisuutta, teknistä, maataloustieteellistä, yhteiskunnallis-poliittista sekä taidealaan ja urheiluun liittyvää kirjallisuutta. Suurin osa lainoista on kirjoja ja äänilevyjä kirjastoauton kokoelmista, lainausosaston kokoelmasta ja kirjaston kirjavarastosta.

Kirjastoauto käy myös lähellä Petroskoita sijaitsevissa asutuskeskuksissa, ja kirjaston työntekijät opettavat maksutta medialukutaitoja ja informaatiokulttuuria. Kansalliskirjaston työntekijät selittävät valtiollisten ja kunnallisten palvelujen tarjoamista, yleisen sähköisen kortin käyttöönottoa ja monitoimikeskusten toimintaa. Kurssille osallistuvat tutustuvat sähköisen hallinnon Internet-palveluihin ja Venäjän ja Karjalan Julkiset palvelut –portaaleihin osatakseen saada valtiolliset ja kunnalliset palvelut sähköisessä muodossa. Seminaarien ohjelman me lähetämme piirikirjastoihin ja –kouluihin, se on myös julakistu Kansalliskirjaston kotisivuilla.

       увеличить   увеличить   увеличить   
 
Viime yhden ja puolen vuoden aikana kurssille on osallistunut noin 150 asukasta 11 kylästä. Tulevaisuudessa me haluamme jatkaa medialukutaitojen kursseja.
 
Karjalan Kansalliskirjaston kirjastoauton toiminnan kolmas suunta on kulttuuri- ja valistustoiminta. Kirjastobussia voidaan käyttää eri hankkeiden näyttelytilana sen tyylikään sisustuksensa, nykyaikaisen tekniikkansa ja monikäyttöisen tilansa ansiosta. Kirjastoautossa on tilauksesta valmistettuja lisävarusteita: kiinnitysjärjestelmä, joka ei vahingoita kirjastoautoa, kannettavia telineitä, lasikutioita, joihin pannaan esille arvokaita ja harvinaisia esineitä, julisteita, kollaaseja ja yms.
 
Käyttämällä nykyaikaisia teknologioita esitämme kirjastoautossa omia kokoelmia ja partnerimme kokoelmia uusissa muodoissa. Näissä kokoelmissa on elokuvia, musiikkia, valokuvia, henkisiä pelejä ja tietokilpailuja. Tämä toiminta houkuttelee ihmisiä lukemisen pariin ja parantaa kirjaston imagoa. 
 
    увеличить    увеличить    увеличить

Tänä vuonna kirjastoautossa oli esillä kaksi viime vuoden hankkeiden näyttelyä: Kalevala-eepoksen ihmeellinen maailma –näyttely ja ”Aikakauden asiakirjoja. 1900-luku” –näyttely. Meillä on uusia hankeita - kolme esitelmää ”Vanhoja kirjoja luonnosta”, ”Venäjän federaation vaalijärjestelmän 20-vuotispäiväksi” ja uusi ”Karjala. Nykyaikainen näkemys” -näyttely, jonka pohjana on Viron taideakatemian taiteilijoiden teoksia.

Vuoden 2013 kuudessa kuukaudessa olemme pitäneet 102 tapahtumaa, joissa on käynyt 2538 ihmistä, ja lainausmäärä on 6295 dokumenttia.

Vuoden 2013 heinäkuussa aloitimme kaksi uutta kesäistä hanketta. Ensimmäinen hanke on kesäinen lukusali Petroskoin asukkaiden ja vieraiden keskuudessa suositussa paikassa – Äänisen rantakadulla.
 
     увеличить   увеличить   увеличить
 

Toinen hanke on kulttuuri- ja opetusohjelmia lapsille, jotka viettävät lomaa lasten urheiluleirillä. Lapsia varten olemme valmistaneet:

« Takaisin edelliselle sivulle