|  Suomi

Interpretaatio hanke: kirjaston uudet toimintamuodot englantia opiskeleville

Karjalan tasavallan vieraskielisen kirjallisuuden laitos kehittää uusia toimintamuotoja, joiden avulla houkutellaan lukijoita kirjastoon ja tehdään yhteistyötä opetuslaitosten kanssa. Perinteen mukaan monissa ohjelmissa on mukana opiskelijoita, jotka opiskelevat vieraita kieliä ja ulkomaista kirjallisuutta. Uusi Interpretaatio –hanke sisältää peli- ja luovia tapahtumia, joiden tarkoituksena on edistää kiinnostusta vieraiden kielten ja vieraskielisen kirjallisuuden opiskelua kohtaan.   

Hankkeen nimi johtuu englanninkielisestä sanasta interpreter (tulkki) sekä kuvaa käännösprosessia, johon osallistuvat tapahtumien osallistujat, että uusien merkitysten, sanojen ja tekstien tulkintojen ja ymmärtämisen etsintää. 

Interpretaatio on kielitieteellinen hanke, se käynnistyi lokakuussa 2018. Lukuvuoden aikana kirjastossa pidettiin Interpretaatio –joukkuepeliä, joka kohdistui englantia lukeville ja jonka tarkoituksena oli kieliosaamisen kehitys.

Peli järjestetään opiskelija- tai koululaisryhmille alustavalla sopimuksella. Opettajalta tiedustellaan tapahtuman valmistusvaiheella osallistujien kieliosaamistaso, ja tarvittaessa tehtävät yksinkertaistetaan tai monimutkaistetaan. Samalla suoritettaessa osa pelitehtävistä sallitaan sanakirjan käyttöä, ja tehtävän voi suorittaa jopa osallistuja, jolla on kielen perusosaamista.

Pelissä kilpailee kaksi joukkuetta, kummassakin joukkueessa on 5-8 jäsentä. Joukkueet osallistuvat kuuteen kierrokseen ja suoritettuaan tehtävät onnistuneesti he saavat pisteet.

Pelin lopussa tehdään yhteenveto, valitaan joukkue, joka on saanut enemmän pistettä.

Pelitehtävät tähtäävät eri osaamisten treenaukseen: sanan käännöksen etsiminen sanakirjasta, sanojen merkityksen ymmärtäminen kontekstin perusteella, alkuperäisen tekstin ja venäjännöksen vertaaminen, kaunokirjallisuudesta otettujen lauseiden kääntäminen, sanaston laajentaminen, englannin puhuminen.

Lisäksi pelimuoto auttaa yhdistämään joukkuetta, kehittää osaamisia, jotka liittyvät joukkotyöhön, yhteiseen päätöksentekoon, tehtävien jakamiseen.

Eräät tehtävät antavat joukkueiden keulahahmoille, jotka osaavat englantia varmemmin, mahdollisuuden näyttää taitonsa.

Lukuvuonna 2018-2019 Interpretaatio –hankkeeseen osallistui opiskelijajoukkueita Petroskoin valtionyliopistosta, Venäjän presidentin alaisuudessa toimivan kansantalous- ja valtionpalvelusakatemian Karjalan filiaalista, kymnaasista nro 17.

Nuorilla englannin osaamistaso vaihtelee: toiset opiskelevat englantia erikoistuneesti, toiset vain yleissivistävän kouluohjelman piirissä. Kun kyseessä on kokeneimpia osallistujia, pelin juontajina toimivat kirjaston työntekijät monimutkaistavat tehtäviä. Esimerkiksi kuuluisien ihmisten sanontojen kääntämisen jälkeen ehdotetaan, että osallistujat jakavat mielipiteensä englannin kielellä. Ulkomainen filologia (englannin kieli ja kirjallisuus, saksan kieli) –opintolinjan opiskelijalle peli tarkoittaa sekä kieliosaamisen harjoittamista, että myös pelitekniikoihin tutustumista, joita voidaan käyttää tulevaisuudessa pedagogisessa harjoittelussa, kielen opetuksessa. Jos pelin osallistujat kokevat vaikeuksia tehtävän suorittamisessa, juontajat auttavat heitä. On tärkeää, että osallistujilla olisi hyviä elämyksiä pelistä. Eräät opiskelijat, jotka tulivat kirjastoon osallistumaan Interpretaatio-peliin yhdessä ryhmän kanssa, sitten käyttävät vieraskielisen kirjallisuuden laitoksen palveluita jatkuvasti.

Interpretaatio –hanke kielen luokkaopetuksesta poikkeavana opetusmuotona kiinnostaa englannin kielen opettajia.

Kirjaston työntekijät aikovat kehittää uusia pelimuotoja Interpretaatio –hankkeen piirissä.

Natalja Mihailova,

johtava kirjastonhoitaja,

Karjalan tasavallan Kansalliskirjasto


Galleria


« Takaisin edelliselle sivulle