Русская версия  |  Suomi

Komin tasavallan kansalliskirjasto

Komin tasavallan Kansalliskirjasto on Komin vanhin kulttuurilaitos, yksi Venäjän Euroopan Pohjolan vanhimmista (iältään se on toiseksi vanhin Arkangelin kirjaston jälkeen) ja kirjakokoelmiltaan suurimmista kirjastoista (toiseksi suurin Murmanskin alueellisen kirjaston jälkeen).

175 vuoden kuluessa kirjaston status ja sen prioriteetit ovat muuttuneet muutaman kerran, kirjaston toiminnassa on tapahtunut laadullisia muutoksia, jotka johtuivat yhteiskunnallisista ja kulttuurisia muutoksista, varastoihin hankittavien dokumenttien ja käyttäjien määrän kasvamisesta.

Kirjaston ensimmäisistä päivistä lähtien se on ollut kulttuuri- ja tiede-elämän keskuksenä. Kirjaston perustamisesta tuli suuri kulttuuritapahtuma. Sisäasiainministeriön päiväkirjassa (1849, №2) lukee, että kirjasto perustettiin ”Vologdan kuvernementin syrjäisimpään erämaahan, paikalle, mihin loppuu postitie, ja mistä alkaa läpipääsemättömiä metsiä ja tundraa”. ”Perustajien yhteisestä suostumuksesta, kirjojen hoitajiksi valittiin Ust-Sysoljen kihlakunnan oikeuden asessori Andrej Popov, jonka taloon on sijoitettu kirjasto kauniissa tarkoituksella järjestetyissä kaapeissa”, lukee Vologdan kuvernementin tiedonannoissa vuodelta 1838.

1. elokuuta 1902 Ust-Sysolskissa kihalkunnan semstvo avasi yleisen kirjaston.

28. kesäkuuta 1918 Zyrjanskaja žizn –lehti ilmoitti Ust-Sysolskin kihlakunnan yleisen kirjaston avajaisista.

Vuonna 1921 kirjasto nimitettiin Komin alueelliseksi yleiseksi kirjastoksi, vuonna 1937 – Komin ASNT:n tasavaltalaiseksi kirjastoksi.

Vuonna 1958 kirjasto muutti uuteen, erityisesti suunniteltuun rakennukseen, jossa se toimii nytkin. Tässä rakennuksessa on 7-kerroksinen kirjavarasto 500 000 kappaleelle. Samana vuonna kirjasto nimettiin V. I. Leninille.

14. huhtikuuta 1992 Komin SNT:n ministerineuvosto hyväksyi asetuksen, jonka mukaan kirjasto nimitettiin Komin tasavallan Kansalliskirjastoksi. Kirjasto toimii Komin tasavallan kulttuuriministeriön alaisuudessa (http://www.mincult.rkomi.ru/).

KIRASTO TÄNÄÄN

Tänään Komin tasavallan Kansalliskirjasto (http://www.nbrkomi.ru/) on yksi Venäjän luoteisosan suurimmista kirjavarastoista, arkkitehtuurin muistomerkki ja Syktyvkarin historiallinen rakennus, vapaa-ajan-, tieto-, kotiseutu- ja tutkimuskeskus. Kirjaston monipuoliset kokoelmat, joihin sisältyy kirjoja, käsikirjoituksia, lehtiä, tieto- ja teknistä kirjallisuutta, patenttikuvailuja ja tekijäntodistuksia, nuotteja, levyjä, sähköisiä julkaisuja, vastaavat nykyaikaisen lukijan tarpeisiin.

Vuodesta 1997 Kansalliskirjasto on Venäjän Kirjastoseuran jäsen.

Kirjaston missio on varmistaa kansalaisten pääsy lukemiseen ja tietoon, palvella käyttäjiä nopeasti ja laadukkaasti.

Kansalliskirjasto on alueen keskuskirjasto, joka opastaa tasavallan 365 kirjastoa. Koulutuskeskus auttaa kirjastonhoitajia saamaan tietoja kirjastopalvelun uusista muodoista, edistää innovatiivisen kokemuksen hyödyntämistä ja uusien tieto- ja kirjastopalvelujen luomista.

Vuonna 2011 kirjasto on palvellut 31610 lukijaa, käyntien määrä oli 164100 ja lainojen määrä – 870400. Vuodessa esittelytilaisuuksissa ja muissa tapahtumissa on käynyt noin 12 tuhatta ihmistä.

Kirjastossa on 16 osastoa, joista monet ovat laajentaneet osaamistaan. Monien osastojen rakenneuudistus antoi mahdollisuuden panna esille parhaat alakohtaiset julkaisut ja lyhentää käyttäjän palveluaikaa. Nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa kirjasto ei voi olla pelkästään kirjavarastona. Nykyaikainen kirjasto on myös yhteiskunnalle tärkeätä tietoa välittävä keskus. Komin Kansalliskirjasto ymmärtää sen tärkeän tehtävän, siksi kirjastossa kehittyvät aktiivisesti Oikeudellisen tiedon keskus, Yrittäjyyden tieto- ja markkinointikeskus, Ympäristökasvatuksen tieto- ja resurssikeskus ja Kansainvälinen tietokeskus Maailma ilman rajoja. Vuonna 2005 perustettiin Sähköisten asiakirjojen sali ja Kirjastokokoelmien konservointiosektori. Vuoden 2008 toukokuussa kirjastossa avattiin ensimmäinen Venäjän federaatiossa Presidentti B. N. Jeltsinin alueellinen keskus. Vuonna 2007 humanististen tieteiden salin yhtseyteen perustettiin lääketieteellisen kirjallisuuden sektori.

Kirjaston kokoelmat

Kansalliskirjaston kokoelmissa on 2,4 miljoonaa säilytytsyksikköä. Kirjasto on tasavallan ainoa laitos, jossa säilyy Neuvostoliitossa ja Venäjällä rekisteröityjä patenttikuvailuja ja tekijäntodistuksia.

Vuodesta 1958 kirjasto toinii tasavallan kirjakamarina, ja joka vuonna se julkaisee Komin tasavallan painotuotteiden kroniikan ja Kirjallisuus Komin tasavallasta –luettelon (http://www.nbrkomi.ru/page/296). Vuodesta 1979 kirjasto on kansallisen ja kotiseutukirjallisuuden talletuskirjasto, jonka yhteisessä kokoelmassa on 43,5 tuhatta dokumenttia, joista 9836 - komin kielellä.

Joka vuosi kirjasto hankkii noin 10 tuhatta kirjaa ja sähköistä julkaisua, tilaa 530 lehteä. Kirjasto saa lahjaksi paljon mielenkiintoista, historiallisesti arvokasta ja ajankohtaista kirjallisuutta ystäviltään, joiden joukossa on lukijoita, kirjailijoita, tutkijoita ja kirjanystäviä tasavallasta ja Venäjältä. Viimeisiä tärkeitä hankintoja ovat SUAL-Holding rahalla osetut Kallistrat Žakovin kääsikirjoitukset ja LUKOIL-Komin rahoitustuella hankitut Prometej Tšistaljovin tasavallan piireissä keräämä kansanmusiikki magneettinauhoilla. Vuonna 2009 Kansalliskirjasto sai lahjaksi tunnetun unkarilaisen tutkijan Peter Domokosin kirjakokoelman.

Sähköiset aineistot

Tiedonhaun nopettamiseksi ja helpottamiseksi vuodesta 1994 kirjastossa laaditaan verkkoluettelo ja muutama alankohtainen verkkotietokanta (http://www.nbrkomi.ru/page/145/).

Vuonna 2007 Venäjän presidentti Vladimir Putin on asettanut maan suurimmille kirjastoille tehtävän perustaa kansalliset yleiseen käyttöön tarkoitetut verkkokirjastot. Harvinaisia kotiseutukirjoja digitoidaan Komin Kansalliskirjastossakin. Kirjaston asiantuntijat ovat jo digitoineet muutaman sadan dokumenttia Kansallista verkkokirjastoa varten (http://www.nbrkomi.ru/electronic/). Niiden joukossa on käsikirjoituksia, harvinaisia ja arvokkaita julkaisuja Komin seudun historiasta ja kulttuurista, kominkielisen kirjallisuuden klassikkojen ensimmäisiä julkaisuja, sekä kominkielisiä lehtiä vuodesta 1920 lähtien. Komin Kansalliskirjastossa säilyvien harvinaisten ja arvokkaiden kirjojen sähkökopiot ovat hyvin kysyttyjä jo tänään.

Komin tasavallan Kansalliskirjaston portaali (http://www.nbrkomi.ru/electronic/) tarjoaa kaikille kuluttajille, mm. venäläisille tiedemiehille ja suomalais-ugrilaisen maailman tutkijoille, vapaan pääsyn Komin tasavallan kirjalliseen perintöön.

Vuonna 2003 perustettiin Komin kirjastoyhteisö nimeltä TŠUKÖR (http://www.nbrkomi.ru/chukor/). Kirjastoyhteisön tarkoitus on laatia Komin tasavallan kirjastojen 


Galleria


« Takaisin edelliselle sivulle