Русская версия  |  Suomi

Luo myytti! – kilpailu

Lokakuussa 2008 S.G.Tshavainin kansalliskirjasto osallistui IX suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin, joka järjestettiin Jyväskylässä. Sen teemana oli Tulevaisuus tässä ja nyt: kulttuuri, nuoret ja koulutus. Kirjasto esitteli oman hankkeen, jonka tavoitteena on julkaista kaksikielinen (suomi ja venäjä) kuvitettu kirja nimeltään ”Marin tarinoiden ja perimätietojen maailma” (”Mir marijskih legend i predanij”).

Vuosina 2005-2006 S.G.Tshavainin kansalliskirjastossa pidettiin Luo myytti! –kilpailu. Sen päätarkoituksena oli herättää lukijoiden kiinnostusta marin mytologiaa kohtaan. Kilpailu käsitti kaksi vaihetta. Osanottajia pyydettiin muokkaamaan ja kirjoittamaan marilaisten tarinoita ja perimätietoja suomen ja venäjän kielellä sekä luoda taideteoksia Marin myyttien pohjalta. Lähtöaineistona käytettiin suullisia perimätietoja, joita Marin tieteellisen tutkimuslaitoksen kirjallisuuden ja kielen osaston tutkijat ovat keränneet. Nämä perimätiedot on koottu Marin kansanperinne: myytit, tarinat ja perimätiedot -kirjaan (”Marijski folklor: mifi, legendi, predanija” V.Aktsorin, Joškar-Ola, 1991).

Kilpailun tuloksena oli S.G.Tshavainin kansalliskirjaston saama ainutlaatuinen aineisto, johon kuului marilaisten tarinoita ja perimätietoja sekä myös Marin myytteihin perustuvia taideteoksia venäjän kielellä. Pian kilpailun jälkeen syntyi idea julkaista Luo myytti! -kilpailun luomistöitä venäjän ja suomen kielellä. Hanke-ehdotus oli tehty suomalaiselle Mosaiikki ry –partnerille. Siitä keskusteltiin kahdenvälisissä neuvotteluissa ja teemaseminaarissa, joita pidettiin kulttuurifoorumin puitteissa.

Hankkeen kuvaus

Tarkoituksena on tehdä Marin mytologia tunnetuksi venäläiselle ja suomalaiselle nuorisolle sekä tutustuttaa nuoriso uudessa tulkinnassa oleviin vähemmän tunnettuihin marilaisiin myytteihin. Hankkeen alullepanijan mukaan nämä toiminnat voisivat edistää etnokulttuurin kehittämisongelmien ratkaisemista, herättää kunnioitusta toisen kansan kulttuuria kohtaan sekä vahvistaa Suomen, Venäjän ja Marin kansojen välisiä suhteita.

Resurssit hankkeen toteuttamiseksi

Hankkeeseen kuuluu 37 sähköisessä muodossa olevaa kilpailutyötä eli marilaisten uudessa tulkinnassa olevia tarinoita ja perimätietoja sekä myös Marin myytteihin perustuvia taideteoksia. Teokset ovat venäjän kielellä. Käsitellään myös 15 maalausta, joita osanottajat ovat tehneet Paras kuva myytille -kilpailun puitteissa. Näitä maalauksia suunnitellaan käyttää kirjan kuvitukseen. 

Neuvottelujen aikana venäläiset toimijat pääsivät sopimukseen suomalaisen osapuolen edustajien kanssa. Suostuttiin kaksikielisen Marin tarinoiden ja perimätietojen maailma -kirjan julkaisemiseen vuonna 2009 sillä ehdolla, että löydetään apurahoja sekä Mosaiikki ry:n kääntäjä antaa suostumuksensa taideteoksien kääntämiseen.

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi antaa mahdollisuuksia tutustua uusiin tai toteutettaviin hankkeisiin sekä mahdollisuuden ehdottaa omaa projektia. S.G.Tshavainin kansalliskirjaston neuvottelut suomalaisten partnereiden kanssa foorumin puitteissa olivat hedelmällisiä ja ovat herättäneet toiveita jatkoyhteistyöstä.
M. Sokolova "Rakkauden
jumalattaren tytär"
S. Otšeev "Onar"

« Takaisin edelliselle sivulle