Русская версия  |  Suomi

Mordvan tasavallan kansalliskirjasto

Valtiollinen budjettilaitos Mordvan tasavallan A. S. Puškinin Kansalliskirjasto on Mordvan keskuskirjasto, ja sen kirjakokoelmat ovat maailman taiteellista kulttuuriperintöä. Mordvan tasavallan hallituksen 22.11.2002 julkaisema Asetus no 539 sisällytti kirjaston Mordvan tasavallassa asuvan kansan erittäin arvokkaiden kulttuuriperinnön kohteiden joukkoon.

Kirjasto on painotuotteiden keskusvarasto, kansallisen ja kotiseutukirjallisuuden talletuspaikka, tasavallan kulttuuri- ja taidealan ja paikallishistorian informaatiokeskus, tasavallan kirjastojen metoditieteen koordinointikeskus ja alueellinen kirjastojenvälisen lainauksen keskus.

Vuoden 1948 syyskuusta alkaen kirjastossa muodostetaan Mordvan tasavallan paikallisten painotuotteiden arkisto, joka on täydellisin kokoelma vuodesta 1932 alkaen tasavallassa ilmestyneitä julkaisuja. Vuodesta 1958 kirjasto toimii Mordvan tasavallan kirjakamarina ja suorittaa tasavallassamme kaikkien julkaistavien painotuotteiden valtiollista rekisteröintiä ja bibliografista valvontaa. Vuodesta 1959 julkaistaan Mordvan tasavallan painotuotteiden kronikkaa.

Kirjaston kokoelmissa on yli 900 tuhatta eri dokumenttia, mm. kirjoja venäjän ja 36 vieraalla kielellä, tieteenalojen lehtiä ja aikakausilehtiä, teknisiä asiapapereita, audiovisuaalisia dokumentteja, mikrofilmikortteja, mikrofilmejä, dioja, äänilevyjä, julkaisuja elektronisissa tietovälineissä, julkaisemattomia ja arkistodokumentteja ja muuta.

Kirjasto on Venäjän kirjastoseuran ja A.S. Puškinin kirjastojen seuran jäsen. Se edistää aktiivisesti mordvalaista kirjallisuutta ersäläisten ja mokšalaisten tiheästi asuttamilla alueilla.

A.S. Puškinin Kansalliskirjasto tekee aktiivista kansainvälistä ja alueiden välistä julkaisujenvaihtoa.

Kirjasto tekee yhteistyötä Unkarin, Suomen, Viron ja Valko-Venäjän Kansalliskirjastojen, Kansainvälisen tietopalvelukeskuksen (Berliini), USA:n parlamentin kirjaston ja muiden kirjastojen kanssa etsiäkseen Mordva-aiheisia ulkomaisia julkaisuja ja täydentääkseen suomalais-ugrilaisen kirjallisuuden kokoelmaa.

Kirjakokoelma täydentyy myös uusilla eri hyväntekeväisyys- ja tiedesäätiöiden, yhteiskunnallisten järjestöjen, taiteilijaliittojen ja yksityisten lahjoittajien luovuttamilla kirjoilla.

Kirjastossa pidetään tapaamistilaisuuksia, johon osallistuu tunnettuja yhteiskunnallisia vaikuttajia, kulttuurihenkilöitä, tiedemiehiä ja huomattavia urheilijoita, juhlitaan kirjailijoiden vuotispäiviä, järjestetään eri tieteenalojen parhaiden julkaisujen esittelytilaisuuksia.

Kirjaston asiakaskuntaan kuuluu nuoria opiskelijoita, kirjailijoita, runoilijoita, muusikkoja, tiedemiehiä, kotiseuduntutkijoita ja paljon muita kiinnostuneita kävijöitä.

Kansalliskirjaston toiminnan oikeudellisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia näkökohtia määrittävät Venäjän federaation ja Mordvan tasavallan lait.


Galleria


« Takaisin edelliselle sivulle