Русская версия  |  Suomi

Udmurtian tasavallan kansalliskirjasto

Udmurtian kansalliskirjasto on yksi tasavallan suurimmista tiedotuskeskuksista, johon kuuluu noin 1,5 miljoonaa erilaista kirjallisuusjulkaisua, mm. kirjoja, käsikirjoituksia, aikakausjulkaisuja, CD- ja äänilevyjä sekä verkkojulkaisuja. Nykyisillä käyttäjillä on paljon mahdollisuuksia.

Kirjasto on kansallisten kirjojen varasto. Siinä on yli 65 tuhatta kansallista ja paikallishistoriallista dokumenttia, ja Udmurtian tasavallan painatearkistoon kuuluu yli 350 tuhatta kappaletta.

Harvinaisia ja arvokkaita julkaisuja on noin 7 000 käsikirjoitusta ja painettua julkaisua, joista vanhin on vuonna 1621 ilmestynyt Triod Postnaja –niminen virsikirja. Kirjastossa on monien huomattavien Udmurtian kansan valistajien eläessä julkaistuja teoksia. Niiden keskuudessa on historiantutkijoiden ja kansatieteilijoiden Grigori Vereshtshaginin (1851-1930), Nikolai Pervuhinin (1850-1889) ja Pavel Luppovin (1867-1949) teoksia sekä kirjailijoiden Ivan Miheevin (1876-1937) ja Ivan Jakovlevin (1881-1931) kirjoja.

Kansalliskirjasto osallistuu Venäjän kulttuuri –ohjelmaan sekä Udmurtian tasavallan asiakirjojen konservointi –hankkeeseen. Kirjastossa jatketaan Udmurtian tasavallan kirjallisten muistomerkkien digitointia. Harvinaisten ja arvokkaiden asiakirjojen elektronisen luettelon luominen on jatkunut vuodesta 1999 alkaen.

Sosiaalilaitoksena kirjasto yrittää noudattaa nykyaikaisia suuntauksia hyvissä ajoin ottaen huomioon väestön eri ryhmien ja yleensä yhteiskunnan kiinnostukset. Todistuksena on eri laitosten avaaminen kirjaston suojissa.
 
Vuodesta 2008 Udmurtian tasavallan Kansalliskirjastossa toteutetaan Kansallisten tietoresurssien luominen ja niiden saatavuuden varmistaminen –hanke, joka kohdistuu kokotekstisten elektronisten kirjastojen järjestämiseen. Hankkeen puitteissa on luotu kokotekstinen ”Kansallinen elektroninen kirjasto” - kokotekstinen tietokanta, joka koostuu neljästä taannehtivasti esitetystä ja säännöllisesti päivitettävästä kokoelmasta: Udmurtian historiaaUdmurtian harvinaiset kirjatUdmurtian aikakausjulkaisujaUdmurtian kirja. DSpace- vapaaseen ohjelmistoon perustuva Kansallinen elektroninen kirjasto on saatavilla Udmurtian Kansalliskirjaston verkkosivuilla, missä löytyy haku-toiminto, jonka avulla voi hakea metatietoja aineiston nimen, kirjoittajan, julkaisuvuoden tai avainsanojen avulla sekä hakea tietoja tekstistä.

Kirjaston sivustolla on online-luettelo, johon sisältyy kaikkien vuodesta 1995 Kansalliskirjastoon saapuvien kirjojen bibliografiset kirjaukset. Aktiivinen taannehtiva kortistojen siirtäminen elektroniseen muotoon on laajentanut elektronisen luettelon.

Kirjastossa luodaan kokotekstisiä elektronisia kirjastoja ja kokotekstisiä tietokantoja eri tieteenaloilla: ”Journalismi”, ”Oikeustiede”, ”Öijy ja kaasu”, ”Talous”, ”Kasvatustiede”, ”Psykologia”, ”Mehiläishoito”, analyyttisiä tietokantoja: ”Energiatalous. Energiankulutus ja energiasäätiö: Internet-resurssit”, ”Tieliikenneala: Internet-resurssit”, ”Uusi rakennustekniikka: Internet-resurssit” ja ”Kestävä maatalouden kehitys: Internet-resurssit”.

2. marraskuuta 2010 pidettiin udmurtin- ja venäjänkielisen internet-tietosanakirjan ”Voršud” esittelytilaisuuden. Voršud on wiki-sivusto, joka on omistettu udmurttilaiselle kulttuurille. Udmurtian Kansalliskirjasto on aloittanut hankkeen UNESCO:n kansainvälisen ohjelman ”Tietoja kaikille” (Monikiellisyyden kehitys Internetissä). Web 2.0 –alustan, johon perustuu elektroninen tietokirja ”Voršud”, etuna on se, että kaikki käyttäjät voivat osallistua sivuston sisällön luomiseen lisäämällä tekstejä, valokuvia ja muokkaamalla artikkeleita.

Yksi kirjaston toiminnan painopisteisiin kuuluu eri asiakasryhmien tiedustelujen käsittely, mihin kohdistuu erikoistuneiden keskusten toiminta.

Vuonna 2007 tuli kuluneeksi 7 vuotta tasavallan julkisen oikeustietokeskuksen luomisesta. Laadukas tietokanta on muodostettu, käyttäjien määrä on kasvanut sekä elektroninen lukusali on luotu.

Vuonna 2004 amerikkalaisen aatteellisen yhteisön ”Project Harmony Inc.” tuella kirjastossa avattiin opetuslaitos, jossa saadaan tietoa Internetin käytöstä. Se toimii IDEA –projektin (Information Dissemination and Equal Access) puitteissa. Laitoksessa järjestetään ATK-opetusta vammaisille ja kirjastojen ja museoiden toimihenkilöille.

Lukemiskeskus on toiminut vuodesta 2004 alkaen. Se edistää kirjojen lukemista ja nostaa niiden arvostusta. Joka vuosi keskuksen puitteissa pidetään perinteinen juhla sekä projektien kilpailu. Udmurtian tasavallan kulttuuriministeriö ja tasavallan kirjasto järjestävät kilpailun, johon osallistuvat kunnalliskirjastoja. Lahjaksi voittajat saavat kirjoja, jotka ovat tarpeellisia suunnitellun projektin toteutumisessa. Kirjojen (lahjan) hinta on 20 000 – 100 000 ruplaa.

Lähdealue -hyväntekeväisyyssäätiön tuella luotiin ekologinen tiedotuskeskus vuonna 2004. Vuonna 2007 keskus tuli tasavallan järjestelytoimikunnan jäseneksi ja osallistui yleisvenäläisen ekologisen vaaran torjuntatoiminnan järjestämiseen.

5. huhtikuuta 2007 avattiin tiedotuskeskus, jonka toiminta-ala on koneet ja maatalous. Sen tarkoituksena on tyydyttää alasta kiinnostuneiden toiveet käyttäen uutta teknologiaa. Keskuksessa myös suoritetaan Internet-opetusta IDEA –projektin puitteissa.

Kirjasto on kulttuurien välisen yhteyden keskus. Kirjastopalveluita ollaan pysyvästi parantamassa tasavallan monikansallisille käyttäjille. Kirjasto toimii yhteistyössä kansallisten kulttuuriseurojen kanssa, joiden edustajat asuvat Udmurtian alueella. Tällä hetkellä ollaan toteuttamassa kaksi hanketta: ”Kansalliskirja” ja ”Udmurtian kansat” ollaan toteuttamassa.

Kansalliskirjasto on tieteellis-metodinen ja neuvoa-antava keskus tasavallan 567 kunnankirjastolle. Siellä tehdään kirjasto- ja kirjatieteellisiä sekä sosiologisia tutkimuksia. Siellä myös tarjotaan lisäoppia tasavallan kirjastojen asiantuntijoille.

Nykyaikana kirjastossa on 24 eri osastoa, joiden toiminta on kohdistettu palvelun parantamiseen. Henkilökunta koostuu 179 työntekijästä, joista kolme on saanut Venäjän federaation kulttuurin ansioituneen toimihenkilön arvonimen ja 15 heistä on saanut Udmurtian tasavallan kulttuurin ansioituneen toimihenkilön arvonimen.

Kirjastossa alkaa rekonstruointi, joka kestää vuoteen 2015 saakka. Siitä syystä lukijainpalveluosastot muuttivat muihin tiloihin. Lukea lisää osastojen uusista osoitteista ja aikataulusta voi täältä.

Udmurtian kirjastoverkko on esillä tietoportaalilla: http://udmlib.ru/set-bibliotek

 

Galleria


« Takaisin edelliselle sivulle