Русская версия  |  Suomi

Uutiset

29/12/2020 Mordvan Kansalliskirjaston kirjastokortti Mordvan yhteisen sosiaalikortin pohjalta

Mordvan tasavallan yhteinen sosiaalikortti on hanke, joka toteutetaan Venäjän presidentti V. V. Putinin 7.5.2012 Julkishallinnon parantamisen pääsuunnista antaman asetuksen nro 601.

Muovisessa nimikortissa on haltijansa tiedot, se antaa oikeuden saada julkiset ja muut palvelut.

Joulukuussa 2020 on kulunut vuosi siitä, kun on Mordvan A. S. Puškinin Kansalliskirjastossa otettu käyttöön Mordvan yhteisen sosiaalikortin käsittelyjärjestelmä.

Hanke alkoi 27. marraskuuta 2019, kun Kirja. Kirjasto. Ihmiset. Teknologiat –konferenssin lopussa  Puškinin Kansalliskirjastossa Mordvan A. S. Puškinin Kansalliskirjasto, KS Bank –pankki, Mordvan yhteinen sosiaalikortti –yhteisö ja AWD-system –yhteisö allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan Sähköinen kirjastokortti –sovelluksen käyttöön ottamiseksi. KS Bank –pankin tuen avulla yhteisestä sosiaalikortista tuli paras avain, jolla varmistetaan lukijoiden pääsy Mordvan koulutus- ja kulttuurijärjestelmän informaatio- ja kirjastoympäristön. Hankkeen käynnistämisen jälkeen kaikki KS Bank –pankin MIR-kortit toimivat tunnistusvälineinä Mordvan Kansalliskirjastossa.

Asioinnin aikana kirjastonhoitaja yhdistää sosiaalikortin viivakoodin asiakkaan tiliin, joka on luotu yhteisessä automatisoidussa kirjastotietojärjestelmässä. On huomioitava, että luetaan vain kortin tunnistusnumero. Kirjastonhoitaja ei saa pääsyä asiakkaan tiliin. Palvelu on maksutonta. Tämä palvelumuoto on mahdollistanut uuden ja laadukkaamman palvelutason.

Mordvan tasavallan informatisaatioministeriön hanke ”Muiden kun rahoituspalveluiden antaminen väestölle käyttämällä MIR-korttia Mordvan tasavallan asukkaan yhteisen sähköisen sosiaalikortin käsittelyjärjestelmän pohjalta” on osallistunut koko Venäjän kilpailuun nimeltä ”Alueellisten ja kunnallisten palveluiden antaminen”, ja se valittiin Venäjän parhaaksi kategoriassa ”Interaktiivinen vuorovaikutus väestön kanssa”. Lisäksi kilpailu osallistui Kansantunnustus- palkintokilpailuun ja voitti kategoriassa ”Sosiaalituki”.

Nyt Mordvan kolme mallikirjastoa eli Ruzajevkan piirin keskuskirjasto, Kovylkinon piirin keskuskirjasto ja Kotselajevon kyläkirjasto käyttävät sosiaalikorttia kirjastokorttina.

Tässä hankkeessa olivat mukana Mordvan tasavallan kulttuuri-, kansallispolitiikka- ja arkistotoimiministeriö, Mordvan tasavallan informatisaatio- ja viestintäministeriö, KS Bank (Saransk), Mordvan tasavallan yhteinen sosiaalikortti, AWD-system (Jekaterinburg).

Kiitämme kaikkia avusta!

Kustumme käymään kirjastossa!

«Takaisin edelliselle sivulle