|  Suomi

Uutiset

09/09/2021 Alueiden välinen tieteellinen konferenssi Kirjasto. Tiede. Taide

9. syyskuuta Mordvan A. S. Puškinin Kansalliskirjastossa pidettiin etä- ja lähimuodossa alueiden välinen tieteellinen konferenssi ”Kirjasto. Tiede. Taide”. Konferenssi oli Taiteen tiede – tiede- ja kirjallisuusfestivaalin avaintapahtumia. Festivaali on voittanut Venäläisen kulttuurisäätiön apurahakilpailussa ja saanut tukea Natsionalnyi spektr -kustantajajärjestöltä ja Mordvan tasavallan kulttuuri-, kansallispolitiikka- ja arkistotoimiministeriöltä.

Konferenssista on tullut tärkeä tapahtuma, joka antoi kirjastoammattilaisille ja opetusyhteisön edustajille mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista aiheista, jotka liittyvät kirjastojen kehitykseen, vaihtaa kokemuksiaan ja määrittää toiminnalle tulevaisuudennäkymiä. Kokouksiin osallistui asiantuntijoita Venäjän valtiollisesta taidekirjastosta (Moskova), Penzan, Tambovin, Uljanovskin alueen keskuskirjastoista, Mordvan kunnalliskirjastoista, yhteiskuntavaikuttajia ja kulttuurityöntekijöitä, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita.

Konferenssin moderaattoreina olivat Olga Tšavkunkina, Tiede ja taide –hankkeen informaatiojohtaja, Mordvan A. S. Puškinin Kansalliskirjaston vt. johtaja ja kulttuuritieteen lisensiaatti, ja Tatjana Kutskaja, Mordvan A. S. Puškinin Kansalliskirjaston tieteellisen tutkimustyön ja metodisen työn osastopäällikkö.

Olga Tšavkunkina piti yleisölle tervehdyspuheen. Hän korosti, että kirjasto on laitos, joka on valmis kertomaan yleisölleen tieteestä ja taiteesta käyttäen riittävän vapaata ja yksinkertaista kieltä, ja saadut tiedot ja materiaalit ovat kaikille hyödyllisiä oman työnsä parantamiseksi.

Esitelmien aiheena oli Venäjän federaation ja Mordvan tasavallan tieteellisen ja kulttuuriperinnön säilyttäminen ja tunnetuksi tekeminen, älyalustojen perustaminen tiede- ja taidealalle. Konferenssissa kirjastonhoitajat vaihtoivat laajaa työkokemustaan näyttelyjen, festivaalien, kilpailujen ja muiden tapahtumien järjestämisestä ja pitämisestä. Käsiteltiin uusia trendejä, näyttelyhankkeiden uusia innovaatiomuotoja, mm. niitä, jotka perustuvat kumppanuussuhteisiin; uusia keinoja järjestää näyttely-ympäristöjä käyttäen materiaaleja kirjasto-, museo-, arkisto- ja yksityiskokoelmista, näyttelyesineitä ja muita kohteita. Keskusteltiin kirjastotoiminnan erilaisista muodoista, jotka liittyvät esteettiseen kasvatukseen; parhaista kirjastokäytännöistä ja hankkeista taideympäristön perustamiseksi kirjastoon sekä kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten yhteistyöstä. Monissa esitelmissä käytettiin videoita, mikä antoi mahdollisuuden nähdä koko materiaali, josta puhuttiin esitelmissä.

Kuulijat tutustuivat mielenkiintoiseen ideaan säveltäjä Sergei Rahmaninovista (1873–1943) kertovan näyttelyn tekemiseen. Ideasta kertoi Darja Volkova, Tambovin alueen A. S. Puškinin tieteellisen kirjaston taidekirjallisuuden osastopäällikkö.

Kokemustaan Penzan alueen suuren tutkijan, historioitsijan ja arkeografin Nikolai Kalatšovin (1819–1885) muiston ikuistuttamisesta vaihtoi Dmitri Murašov, Penzan alueen M. J. Lermontovin tieteellinen sihteeri ja historian lisensiaatti. Jelena Lazareva, Mordvan sosiaalisen sokeainkirjaston pääkirjastonhoitaja, esitti kirjaston toimintaa sosiaalisen kulttuurien välisen vuoropuhelun järjestäjänä, paikkana henkilökohtaiselle ja ryhmätaiteelle ja sosiokulttuurisena kuntoutuskeskuksena terveysrajoitteisille ihmisille.

Konferenssissa esitettiin paljon innovatiivisia ideoita. Venäjän kirjastot jatkavat uusien toimintamuotojen ja –keinojen luomista ja hyödyntämistä lukijoidensa palvelemisessa. Konferenssiin osallistujien mielipiteestä tapahtumassa vallitsi ammatillisen kiinnostuneisuuden tunnelma ja se oli hyödyllinen toiminnalleen.

Tehdessään tulosten yhteenvetoa Tatjana Kutskaja kehotti kirjastojen työntekijöitä vaihtamaan ainutlaatuista työkokemustaan maailman kirjastoyhteisön kanssa, laajentamaan ammattisuhteita, saamaan käsityksen venäläisten kirjastojen saavutuksista ja kehityssuunnista.

Kukin osallistuja sai kiitoskirjeen ja pienen muistolahjan.

 

«Takaisin edelliselle sivulle