Русская версия  |  Suomi

Uutiset

12/10/2023 Mallikirjastojen ensimmäinen kokous Mordvan tasavallassa

11. lokakuuta Mordvan tasavallan A. S. Puškinin Kansalliskirjastossa pidettiin ensimmäinen tapaaminen osana Mallikokoukset-koulutushanketta. Tapahtuman järjestäjät: Mordvan tasavallan kulttuuri-, kansallispolitiikka- ja arkistotoimiministeriö, Mordvan tasavallan A. S. Puškinin Kansalliskirjasto. Kokouksessa oli mukana kirjastonhoitajia tasavallan 14 mallikirjastosta.

Tapahtuman moderaattorina oli Puškinin Kansalliskirjaston johtaja A. V. Bakulina.

Avatessaan tilaisuuden Mordvan tasavallan kulttuuri-, kansallispolitiikka- ja arkistotoimiministerim sijainen J. A. Jelisejeva korosti yhteistyön tärkeyttä yhteisten ongelmien kartoittamiseksi ja määritteli mallikirjastojen kehityssuunnat.

Kokouksen ensimmäisen osan aiheena oli Paikan nero -hanke: puhuttiin luovien alojen suuntauksista, luovien laboratorioiden ainutlaatuisista mahdollisuuksista sekä Paikan nero –luovan laboratorion konseptin kehittelystä huomioiden alueen identiteetin ja taajaman ominaisuudet.

Koulutustilaisuuden aikana kirjastonhoitajat jaettiin joukkueisiin ja he saivat tehtävän laatia konsepti Paikan nero –hankkeeseen osallistumista varten. Kuraattorien roolissa esiintyivät kirjaston työntekijät – Puškinin Kansalliskirjaston nuorten asiantuntijoiden neuvoston jäsenet. Aivoriihen tuloksena oli neljän konseptin esittely, ne koskevat luovien alojen eri suuntia ja niitä voidaan soveltaa mallikirjastojen työssä.

Koulutushankkeen toinen osa omistettiin mallikirjaston viestintästrategialle. Puhujat olivat Puškinin Kansalliskirjaston asiantuntijoita ja johtaja. He kertoivat kokemuksistaan ja osaamisistaan tältä alalta ja järjestivät käytännön oppitunnit kokouksen osallistujien kanssa.

Analysoitua mallikirjastojen ajankohtaisia some-sisältöjä tuli ilmi, että kirjastojen menestyvä media-aktiivisuus vaatii kaikkien saatavilla olevien sisältömuotojen käyttöä. On tärkeää, että sisältö olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä käyttäjilleen.

Kirjastonhoitajat perehtyivät kohdeyleisölle tarkoitettujen avainviestien muodostusprosessiin, laativat informatiivisten uutisten julkaisukalenterin, saivat tarkistuslistan, joka koskee informaation käsittelyä, ja lehdistötiedotteen kirjoittamissuositukset.

Kokouksen osallistujille tarjottiin työkalut, joilla tehdään kirjastotoiminnan SWOT-analyysi, määritetään kohdeyleisö ja kilpailuympäristö sekä valitaan kohdeyleisöjen parissa käytettävä viestintätyyppi.

Tapaamisen aikana kaikki hankitut teoreettiset tiedot opittiin paremmin tekemällä käytännön tehtävät työvihkosta, jonka Puškinin Kansalliskirjaston työntekijät olivat laatineet juuri kokousta varten.

Mallikokouksia järjestetään joka neljäs kuukausi, samalla tehdään edellisten kokousten tulosten yhteenveto.

 

«Takaisin edelliselle sivulle